ACT Alliance Lidmaatschap

11-11-2016

Sinds kort is het Leger des Heils lid van de ACT Alliantie. De ACT (Action Through Churches Together) Alliantie is een coalitie van meer dan 140 kerken en aangesloten organisaties. Naast kerken zijn er ook veel christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisaties deel van de alliantie, waarvan het Leger des Heils er nu één is.

Werken

De organisaties binnen de ACT Alliantie werken samen in meer dan 100 landen om positieve en duurzame veranderingen te maken in arme en gemarginaliseerde gemeenschappen, ongeacht religie, politiek, geslacht, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit. Dit werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de belangrijkste internationale codes en standaarden. De ACT Alliantie is gevormd om effectief projecten uit te voeren op het gebied van ontwikkelingswerk en mensenrechten evenals humanitaire hulp; overlevenden van rampen, oorlogen en conflicten ontvangen noodhulp, arme boerengemeenschappen krijgen trainingen in duurzame landbouwtechnieken en mensen worden geholpen zich aan te passen aan veranderingen in het milieu. Ten slotte doelt de ACT Alliantie erop bewustzijn van mensenrechten te creëeren onder overheden en andere belangrijke besluitvormers.

Voordelen

Lid zijn van de ACT Alliantie brengt vele voordelen met zich mee. Het stelt het Leger des Heils in staat om samen met andere leden van de ACT Alliantie te reageren op noodsituaties. De Alliantie heeft een speciaal ondersteuningsteam voor rampen, het ACT Rapid Response Team. Deze kunnen leden gebruiken om sneller en met specifieke deskundigheid te reageren op noodsituaties. Door samen te werken met andere organisaties worden sterktes gemaximaliseerd, is er meer expertise beschikbaar en wordt de totale impact van de respons effectiever.

Een tweede voordeel van de alliantie is dat er meer financiering is voor humanitaire hulp door middel van gezamenlijke projectfinanciering van wereldwijde ACT-partners. Tevens biedt de ACT Alliantie een kans om het netwerk van het Leger des Heils te vergroten door partnerships te vormen met gelijkgestemde organisaties en mogelijkheden te creëren om samen te werken aan projecten.

De ACT Alliantie werkt wereldwijd, maar onderscheidt zich in landelijke en regionale forums. Aangezien het Leger des Heils in verschillende gebieden werkzaam is, zal elk gebied lid kunnen worden van zijn eigen regionale forum.