Aardbeving in het centrale deel van Italië

12-09-2016

Op 24 augustus 2016 verwoestte een aardbeving het centrale deel van Italië. De beving werd zelfs gevoeld in steden als Bologna, Rome en Napels en veroorzaakte dood en verderf in een gebied van meer dan 50.000 vierkante kilometer.  

Reactie

Tijdens de eerste 36 uur na de aardbeving reisden meer dan 4.000 vrijwilligers van het nationale crisiscentrum -de landelijke regie van rampenbestrijding- naar de door de aardbeving getroffen steden en dorpen. Het Leger des Heils ging ook onmiddellijk aan de slag met reddingsteams. De dag na de ramp waren de tekenen van de catastrofe overal zichtbaar. Met elk uur nam de dodentelling toe en steeds minder mensen werden levend onder het puin gevonden. Veel wegen waren gesloten, hetzij door de autoriteiten of door de ramp zelf, waardoor het moeilijk was om toegang te krijgen tot steden en dorpen. Een paar dagen na de beving bezochten kolonels Massimo en Anne-Florence Tursi van het Leger des Heils in Italië het rampgebied. Ondanks het gevaar van de beschadigde gebouwen weigerden vele overlevenden hun verwoeste huizen te verlaten. Mensen leefden in hun auto omdat ze hun vee -hun enige bron van inkomsten- in de gaten wilden houden. Het Leger des Heils werkte samen met de Federatie van Evangelische Kerken in Italië en de Evangelische Alliantie om deze mensen te voorzien van dekens en basisbehoeften. Daarnaast werd huisvesting geregeld voor ongeveer 30 mensen die het rampgebied wilden verlaten.

Nasleep

Nu, drie weken na de aardbeving wordt de nood steeds duidelijker te zien. Kolonel Massimo, "De eerste golf van emoties is aan het vervagen, hoewel de geregelde kleine bevingen een constante herinnering van de recente gebeurtenis blijven. Zowel de Evangelische Alliantie als de Federatie van Evangelische kerken lijken niet in staat om in deze fase hulp te bieden, maar het Leger des Heils wil binnenkort een project opzetten om de overlevenden van de aardbeving helpen." Een team van heilssoldaten reisde naar het rampgebied en zette daar een kampkeuken op met keukentafels, plastic bekers, borden en bestek. Massimo, "We lobbyen ervoor om een gebied aan ons toegewezen te krijgen zodat we daar gericht kunnen helpen met vrijwilligers van zowel het Leger des Heils als andere kerken."  

De komende maanden

In de komende maanden zal het Leger des Heils zich richten op het ondersteunen van overlevenden door hen te helpen bij hun re-integratieproces waaronder het vinden van nieuwe huisvesting en een nieuwe gemeenschap. Voor de winter begint zal het Leger des Heils wollen mutsen, handschoenen, sokken en sjaals uitdelen. Massimo, "We zullen ook kijken naar lange termijn plannen over de wederopbouw, maar het is nog niet besloten of de steden en dorpen op dezelfde plaatsen zullen worden herbouwd.” Het enige dat zeker is is dat er de komende tijd veel behoefte is aan de ondersteuning van het Leger des Heils.