Cuba

Het Leger des Heils begon in 1910 met de eerste werkzaamheden in Cuba. Cuba is deel van het Zuid Amerika West territorium. In het territorium zijn er 90 korpsen en 15 buitenposten waar 1081 werknemers, 300 heilsofficieren en 15 heilssoldaten werkzaam zijn. (bron: Salvation Army yearbook)

Ontwikkeling
Cuba heeft een score van 0.777 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Cuba staat wereldwijd op nummer 73 van de 186 landen. (bron: UNDP)

Geschiedenis en Politiek
Van de geschiedenis van Cuba voor de 15de eeuw is weinig bekend, behalve dat het bewoond werd door indianen. In 1942 zette Cristoffel Columbus voet op het eiland en in 1512 werd Cuba een Spaanse kolonie. Havana, nu de hoofdstad van Cuba, werd een belangrijke haven waardvandaan goud en zilver naar Spanje werd verscheept. Tegen het eind van de 19de eeuw kwamen de Cubanen in opstand tegen de Spanjaarden waarin ze werden gesteund door de Verenigde Staten. In 1890 veroverde de VS het ailand en gaf het in 1902 formele onafhankelijkheid. Hoewel Cuba onafhankelijk was, bleef de VS nog lange tijd inlvoed behouden, daarom begon Fidel Castro in 1952 een revolutie. Uiteindelijk nam hij pas in 1959 de macht over op Cuba. Het regime van Fidel Castro was cooral gebasseerd op communisme. Hierdoor lag Cuba regelmatig in conflict met de kapitalistische VS. Cuba zocht steun bij de Sovjet-Unie wat in 1962 leidde tot de Cuba crisis. Nadat het Sovjetrijk uiteen viel, was Cuba op zichzelf aangewezen en zakte de economie diep weg. Sinds 2008 is Raul Castro, de broer van Fidel, de president van Cuba. Hij runt ook een communistisch regime. (bron: landenweb)

Economie
Voordat de VS in 1960 een handelsembargo afkondigden, waren zij verreweg de belangrijkste handelspartner van Cuba. Nadien was dat vooral de Sovjet-Unie. Het Cubaanse regime heeft de laatste jaren het economische model nog verder geliberaliseerd door steeds meer privé-bezit toe te laten en werd het voor buitenlandse bedrijven toegestaan om in de Cubaanse economie te investeren.
Sinds 2016 wordt de economische groei getemperd door problemen met de levering van olieproducten. Sinds 2000 was Venezuela een belangrijke leverancier van olie en Cuba betaalde op haar beurt onder andere met Cubaanse werknemers. Naast olieproducten levert Cuba ook suiker, rum, koffie, tabak, thee en cacao.

Cultuur
Cuba is het grootste Caribische eiland. Meer dan de helft van de bevolking woont in de grote steden, met hoofdstad Havana als meest dichtstbevolkte stad. Van oorsprong werd Cuba bewoond door indianen, maar door de jaren heen hebben West-Afrikanen, Chinezen, Spanjaarden en Jamaicanen zich er ook gevestigd. Jarenlang was het voor Cubanen verboden om godsdiensten in het openbaar uit te oefenen, omdat dit tegen het bewind van Fidel Castro ging. Het merendeel van de Cubanen is katholiek, maar ook het santaria (een mengeling van Afrikaanse religies en katholicisme) kent veel aanhangers. (bron: rondreis)

Hoofdstad: Havana
Oppervlakte: 109.884 km²
Aantal inwoners: 11.480.000
Taal: spaans
Religie: rooms-katholiek
Munteenheid: cubaanse peso
Regeringsvorm: communistische volksrepubliek

Renoveren van Leger des Heils gebouwen in Cuba