Handboek kinderbescherming voor Latijns-Amerika

Om ervoor te zorgen dat alle landen binnen het Latijns-Amerikaanse territorium volgens dezelfde regels werken als het gaat om kinderbescherming, heeft het Leger des Heils een handboek met het beleid voor kinderbescherming uitgebracht. Alle officieren en medewerkers die met kinderen werken beschikken nu over dit handboek.

Het Leger des Heils in Latijns-Amerika
Het Leger des Heils begon in 1904 met de eerste werkzaamheden in Latijns-Amerika. Tegenwoordig zijn er korpsen in tien landen in het territorium. Om projecten doeltreffend te kunnen uitvoeren, werkt het Leger des Heils volgens bepaalde beleidsmaatregelen, ook als het gaat om kinderbescherming. Dit beleid bepaalt de regels die moeten worden gevolgd wanneer er kinderen betrokken zijn bij een situatie. Deze richtlijnen bieden een algemene aanpak van protocollen voor actie en zijn opgezet met behulp van juridisch advies. Op deze manier kunnen projecten worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Handboek Kinderbescherming
Om ervoor te zorgen dat alle landen binnen het Latijns-Amerikaanse territorium volgens dezelfde regels werken als het gaat om kinderbescherming, heeft het Leger des Heils uitgebreide, inclusieve en multidimensionale beleidsdocumenten opgesteld. Deze beleidsdocumenten zijn samengevoegd in het handboek voor kinderbescherming waar 187 officieren en alle medewerkers die met kinderen werken nu over beschikken. Zij kunnen op hun beurt de kennis van dit boek toepassen wanneer ze voor projecten met kinderen werken. Ook zullen 12.000 gezinsleden van de kinderen profiteren van het handboek.

Uitvoering: Het Leger des Heils Latijns-Amerika
Locatie: Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Hondoeras, Nicaragua, Panama, Venezuela (10 landen binnen Latijns-Amerika)
Thema: capaciteitsopbouw
Doelgroep: officieren en medewerkers en 12.000 gezinsleden van kinderen die deelnemen aan projecten
Totale projectkosten: US$ 16.500
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije
Duur: 3 maanden
Status: voltooid

Thema: Onderwijs