Mexico

In 1934 begon het Leger des Heils met de eerste werkzaamheden in Mexico. Op 2001 werd Mexico een apart territorium. Tegenwoordig zijn er 55 korpsen en 1 buitenpost door het land waar 4 werknemers, 188 heilsofficieren en 6 heilssoldaten werkzaam zijn. (bron: Salvation Army yearbook)

Ontwikkeling

Mexicoheeft een score van 0.774 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer.Mexico staat wereldwijd op nummer 74 van de 186 landen. (bron: UNDP) 

Geschiedenis en Politiek

Voordat het grondgebied wat nu Mexico heet werd veroverd door de Spanjaarden bestond de bevolking van Mexico uitonder meer uit de Olmeekse, Mayaanse en Zapotheekse beschaving. Vanaf het jaar 900 vestigden de Tolteken zich in de hoofdstad Tollan en veroverden de Azteken Midden-Mexico en vestigden zich in Tenochtitlan. In 1428 ontstond het drievoudig verbond Tenochtitlan-Texcoco-Tlacopan als machtige confederatie. In 1517 kwamen de eerste Spanjaarden aan wal op het schiereiland Yucatan. Ze veroverden Isla Mujeres als eerste. Omdat de Spanjaarden ziektes zoals de tyfus, pokken en griep meebrachten, en de inheemse bevolking hier niet tegen bestand was, daalde het aantal indianen in Mexico tussen 1519 en 1599 van 25 miljoen naar 2 miljoen.In 1821 werd Mexico onafhankelijk en in 1824 werd het een federale republiek met een nieuwe grondwet. De eerste Mexicaanse president heette Guadalupe Victoria. Op 5 mei 1862 vond de Slag bij Puebla plaats en werd een Frans leger vernederend verslagen. Deze dag is tot op heden een nationale feestdag in Mexico. In 1910 kwamen de liberalen en guerrilla's in opstand tegen het regime van president Diaz en volgde de Mexicaanse Revolutie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht Mexico tegen de Japanners. Hierdoor werd de band met de Verenigde Staten sterker. Na de oorlog kreeg het land lange tijd te kampen met onrust. De corruptie van de regeringspartij de PRI leidde meerder keren tot demonstraties en opstanden. In 1994 kreeg Mexico te maken met een economische crisis en werd het lid van de NAFTA.(bron: landenweb)

Economie

Mexico wordt nog steeds gezien als een ontwikkelingsland. De welvaart van de steden staat in contrast met de armoede van het platteland. Mexico produceert sinds 1890 olie en was in 1921 zelfs de grootste olieproducent ter wereld. De olie wordt voornamelijk gewonnen in de Golf van Campeche.Naast oliewinning is toerisme een andere belangrijke vorm van inkomsten voor Mexico. Ongeveer een derde van de bevolking is werkzaam in de toerisme sector. Van de 7 miljoen toeristen die Mexico jaarlijks bezoeken zijn 85% afkomstig uit de Verenigde Staten. (bron: UNDP) 

Cultuur

Meer dan een derde van de ruim 100 miljoen inwoners die Mexico telt is jonger dan 15 jaar. De oorspronkelijke bevolking stamt af van de indianen of de Mestiezen. De rest van de bevolking is van Europese, Arabische en Afrikaanse afkomst. Het grootste gedeelte van de Mexicaanse bevolking is rooms katholiek. Hoewel vrouwen steeds vaker belangrijke posities in de politiek en het bedrijfsleven innemen, is de machismo cultuur nog erg aanwezig. Daarbij komt dat het niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen geldt dat blote kleding niet op prijs wordt gesteld, zeker in kerken en indiaanse dorpen.

Hoofdstad: Mexico City
Oppervlakte: 1.973.000 km²
Aantal inwoners: 129.900.000
Taal: spaans
Religie: rooms katholiek
Munteenheid: mexicaanse peso
Regeringsvorm: federale republiek

Sportcentrum en recreatie in Mexicali