Noodvoedsel voor de slachtoffers van orkaan Mangkhut in de Filipijnen

21-09-2018

Meer dan een kwart miljoen Filipino's zijn het slachtoffer geworden van orkaan Ompong (ookwel bekend als orkaan Mangkhut). Het is één van de sterkste stormen die de afgelopen jaren in de Zuid-Chinese Zee is ontstaan. De noordelijke delen van de Filipijnen zijn het zwaarst getroffen. Daar veroorzaakten overstromingen verwoesting in Noord-Luzon, Bataan en Zambales. Voordat de orkaan toesloeg stond het Leger des Heils al paraat om te helpen dus toen duidelijk werd wat de slachtoffers precies nodig hadden kwamen ze onmiddellijk tot actie.

Allereerst werden noodvoedselpakketten inclusief rijst, vis en vlees in blik verdeeld onder 4.000 getroffen gezinnen in het door overstromingen getroffen gebied. Daarna werden ook schoon drinkwater en plastic zakken uitgedeeld om bewoners te helpen bij het opruimen van beschadigde eigendommen.

In samenwerking met de lokale overheid werd besloten om 100 gezinnen te bezoeken in de moeilijk bereikbare Moncada-gemeenschap, die bijzonder zwaar te lijden heeft gehad van stormschade. Vrijwilligers vanuit het Leger des Heils werkten ook hard om noodhulpartikelen in te pakken en uit te delen. De pakketten werden verdeeld onder 500 gezinnen in Ilocos Sur. Om in Ilocos Sur te komen maakten de vrijwilligers een moeizame reis van vijf uur vanaf het bevoorradingspunt in Urdaneta. Het Leger des Heils was de eerste organisatie die deze kustgemeenschap bereikte.

Mangkhut trof vlak voor het geplande weekendfeest voor het Baguio korps (kerk) van het Leger des Heils, dat plannen had gemaakt om 70 jaar bediening in de stad te vieren. Ondanks dat het gebouw enige schade had opgedaan en zonder elektriciteit zat, vond de dankdienst zoals gepland plaats op de zondagmorgen met meer dan 150 aanwezigen.“We prijzen God voor de eenvoudige maar met de Geest vervulde aanbidding die we hadden”, deelden de korpsofficieren op Facebook. “Er is niets zo moois als het oprechte gezang van de gemeenschap - gewoon zingend, maar oprecht ... niets kan de lof van [mensen] samenhouden om samen Gods trouw te vieren.”

Het was huiveringwekkend koud”, vervolgde het rapport, “de hal is nog steeds donker, maar de stilte van de aanwezigheid van God is in ons midden. We hebben met opzet onze oren gericht op wat er werd gezegd.” Na de dienst gingen korpsleden de gemeenschap in om 90 pakketten gekookt voedsel uit te delen aan mensen die door de storm noodgedwongen hun huis moesten verlaten. Ze zagen dit slechts als “een praktische uitbreiding van de aanbidding”.

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp. 

Tekst: https://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr180918
Vertaling door Writing By