Informatie voor begeleiders

Cursusinhoud

D!EN bestaat uit zestien lessen en is opgesplitst in vier verschillende delen.
Lees meer..

Leerdoelen

Elke les heeft duidelijke leerdoelen, gebaseerd op de Leger des Heils leerstellingen. De lessen gaan dieper in op de inhoud en helpen de deelnemers de doelen toe te passen.
Lees meer..

Lesopbouw

Iedere les heeft dezelfde opbouw, uitvoerige achtergrondinformatie wordt gevolgd door een gedetailleerde lesomschrijving.
Lees meer..

Planning en lesgeven D!EN

Handige tips om het lesgeven extra gemakkelijk en leuk te maken.
Lees meer..

D!EN met mensen die extra hulp nodig hebben

Het doel van D!EN is dat er een sfeer ontstaat waarin ook mensen met beperkingen volledig kunnen meedoen. Dit betekent dat je voorziet in ieders behoeften.. Vier de verschillen, waardeer iedereen en geef elkaar de ruimte. Lees hierna hoe D!EN bruikbaar is voor mensen die meer hulp nodig hebben en hoe je hen het beste en op respectvolle wijze kan ondersteunen.
Lees meer..

1-op-1 discipelschap

Het 1-op-1 discipelschap hoort bij deze cursus. Deze vorm van discipelschap wordt in Engelse korpsen veel gebruikt. Het biedt persoonlijke ondersteuning bij de keuze om al dan niet heilssoldaat te worden.
Lees meer..

Je deelnemers leiden

We geloven oprecht dat aan het einde van deze cursus veel deelnemers kiezen om de uitdaging aan te gaan heilssoldaat te worden, dat D!EN het Leger des Heils actieve leden oplevert. Een keuze die we zullen vieren met een liefdevol onthaal in het korps!
Lees meer..

Tips voor het leiden van kleine groepen

Veel van de lesinhoud van D!EN is gebaseerd op activiteiten voor kleine groepen. De cursus biedt diverse activiteiten om het groepsgesprek op gang te laten komen en zo van elkaar te leren. Het blijft cruciaal dat de leider een bekwame groepsbegeleider is die discussies in goede banen kan leiden en de deelnemers motiveert positief met elkaar om te gaan.
Lees meer..

Extra ideeën voor ijsbrekers

Leuke ideeën/spelletjes voor de groep om elkaar beter te leren kennen.
Lees meer..