Het Leger in Tsjechoslowakije is paraat!

15 september 1991 - Commissioner R.J. Schurink

Misschien was het getuigenis van Eva Mares, een jonge heilssoldate van korps Praag, wel het meest indrukwekkend tijdens het bezoek van generaal Eva Burrows aan de Armada Spasy in Tsjechoslowakije. Het werd uitgesproken tijdens de zondagavondbijeenkomst op 15 september met meer dan 700 aanwezigen. "Zovele van mijn landgenoten hebben angst om te leven en zien de zin ervan niet meer in. Maar sinds ik mijn leven in dienst heb gesteld van God en mensen ga ik onbevreesd de toekomst tegemoet." Met de andere keurig in uniform gestoken jonge Tsjechoslowaakse heilssoldaten vormt zij een nieuwe generatie waarmee men inderdaad hoopvol de arbeid van het Leger des Heils kan voortzetten.
image

Overigens waren er veel meer hoogtepunten tijdens dit druk bezette weekend. Het Amsterdam Stafmuziekkorps en de Amsterdam Staff-Songsters die in mars de Generaal en haar gezelschap begeleidden naar het prachtige kasteel waar de president, Vaclav Havel, ons ontving, werden langs de route toegejuichd door het publiek.

De president zelf gaf in hartelijke bewoordingen uitdrukking aan zijn gevoelens van dankbaarheid dat het Leger des Heils opnieuw dienstbaar wilde zijn in zijn land.

De hartelijke ontvangst door B en W op het vliegveld van Ostrawa en de rit daarna, voorafgegaan door een politieescorte, naar het in renovatie zijnde gebouw voor ouderen waar de Generaal een gedenksteen plaatste. Veertig behoeftige ouderen zullen hier een veilig onderdak vinden. Een restaurant, nu nog in aanbouw, zal plaats gaan bieden aan 150 ouderen die hier dagelijks hun maaltijd zullen nuttigen. Bovendien zal er vanuit dit tehuis een 'tafeltje-dek-je'-project worden opgezet om de nood in het district te lenigen.

Ook in Ostrawa zal een gebouw worden gerenoveerd en plaats bieden aan 150 thuislozen. Majoor en mevrouw P. Katjee, die hier met de leiding belast zijn, beschikken inmiddels over goede huisvesting in deze stad.

In Havirov vond onder overweldigende belangstelling de opening plaats van een maatschappelijk centrum voor thuislozen. Na de opening door de Generaal en het toespraken van de burgemeester en de onderminister voor Sociale Zaken werd het, opgeluisterd door een gedeelte van het Stafmuziekkorps dat meegereisd was op deze binnenlandse vlucht, een waar festijn.

Kapitein en mevrouw M. Stannett hadden alles keurig voorbereid en enkele tientallen thuislozen zullen in de komende weken een warm onthaal krijgen. Helaas was er in dit weekend niet eens tijd een bezoek te brengen aan Brno, waar luitenant en mevrouw A. Stringer het bevel voeren.

En wat te zeggen van de receptie in het cultureel centrum van Praag waar vele regeringsleiders, diplomaten, kerkelijke ambtsdragers en andere V.I.P.'s hun opwachting maakten bij de Generaal? Belangrijke contacten werden gelegd en vernieuwd.

Op waardige wijze vond in datzelfde gebouw met 750 genodigden een bijzondere samenkomst plaats. Van inspirerende zang en muziek van de muzikale secties uit Nederland waarbij met name de uitvoering van 'The Present age', waarin Esther Mast met haar boeiende dans excelleerde, werd volop genoten.

Een uitnemende speech van de vice-premier, dr. J. Mikoskovo en de minister van Sociale Zaken, mr. P. Miller. Waarderende woorden ook van dr. E. Miko, voorzitter van de Nationale Raad van Kerken. Zelf mocht ik een overzicht geven van wat tot stand is gekomen in de korte tijd en de Generaal besloot deze indrukwekkende bijeenkomst met een inspirerende toespraak over het wereldwijde werk van het Leger des Heils en bevestigde officieel de heroprichting van de Armada Spasy in Tsjechoslowakije.

Op zondagmorgen ontmoette de Generaal de officieren, heilssoldaten en rekruten van Tsjechoslowakije in de korpszaal van Praag. Geloodsvertrouwen sprak uit het getuigenis van majoor G. Stranofsky.

Ontroerend was het moment toen de Generaal de nu bejaarde heilsofficieren, die gedurende de meer dan veertig jaren van onderdrukking trouw waren gebleven aan hun God gegeven roeping, herbevestigde als officieren van het Leger des Heils.

Begunstigd door stralend weer werden tijdens dit weekend vele openluchtbijeenkomsten gehouden mmv. het Amsterdam Stafmuziekkorps en de Amsterdam Staff-Songsters waarbij honderden mensen werden bereikt.

Van sight-seeing kwam niets terecht. De Generaal gaf er de voorkeur aan om mensen in nood te ontmoeten tijdens de iedere avond terugkerende soepronde bij het Centraal Station in Praag. Datzelfde gebeurde ook tijdens bezoeken aan andere gebouwen en met name in de dagcentra te Praag waar onderdak wordt verleend aan daklozen die van een maaltijd en kleding worden voorzien.

Het ter beschikking gestelde pand in Praag, waar in de toekomst aan 150 - 200 daklozen een bed, bad en brood kan worden geboden, werd ook bezichtigd en er zal alles aan gedaan worden om in verdere onderhandelingen de renovatie nog voor de komende winter gereed te hebben.

Het Leger des Heils in Tsjechoslowakije is paraat, met hart en hand. Er zijn schrijnende situaties van mensen die meer behoeven dan alleen maar een dak boven hun hoofd. Noem het medeleven. Een invoelend vermogen voor mensen die niet minder zijn in Gods ogen maar wel minder bedeeld. Zulke medemensen een nieuwe visie geven voor de toekomst vraagt mede-arbeiders. Gelukkig zijn die er. Maar wel veel te weinig.

Bovendien is tot op dit moment al bijna f.2.000.000 geïnvesteerd waarvoor nog niet algehele dekking is. We vertrouwen erop en bidden ervoor dat dit bedrag waarvoor bronnen worden aangeboord er komen zal. Erop wachten en eerst dan hulp bieden kan niet. Bouwkosten stijgen met de dag. Bovendien is directe hulp altijd nog dubbele hulp.

In verschillende persconferenties werden interessante vragen beantwoord en uitgelegd wat nu precies de bedoeling is van de terugkeer van de Armada Spasy.

Toen het vliegtuig van de Generaal opsteeg van het Praagse vliegveld richting Londen bleef een kleine groep officieren en heilssoldaten achter onder de bezielende leiding van majoor en mevrouw W. van der Harst met een geweldige opdracht. Maar ze zijn vervuld van die ene gedachte: Veel van God te mogen verwachten en in zijn naam en geleid door de Heilige Geest tot veel in staat zijn.