Fondsenwerving

De naam zegt het al. De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving is verantwoordelijk voor het werven van fondsen.

Wie betaalt al ons werk?

De activiteiten van het Leger des Heils kosten geld. Dit geld komt van verschillende kanten. Ruim zeventig procent van onze totale kosten wordt betaald door de overheid. Het zijn subsidies die alleen besteed worden aan doelen, die de overheid aanwijst. Verder betalen onze cliënten zelf zo’n tien procent van onze kosten via een eigen bijdrage. Maar… subsidies en eigen bijdragen zijn niet genoeg voor al het werk dat wij willen doen.

Hoe belangrijk zijn giften en nalatenschappen?

Er zijn nog altijd mensen die – zelfs in ons land – buiten de boot vallen. Wij geloven ook in die mensen, ook als anderen daar geen geloof meer in hebben. Het Leger des Heils blijft daarom op zoek naar nieuwe vormen van hulpverlening, in aanvulling op het Nederlandse zorgstelsel. En dat werkt. Maar omdat deze projecten vaak (nog) niet binnen de subsidieregels vallen, krijgen wij er geen geld van de overheid voor. Dat is de reden waarom wij afhankelijk zijn van giften en nalatenschappen.

Ook de kerk van het Leger des Heils is voor haar werkzaamheden afhankelijk van giften. Alleen zo kan zij haar unieke plaats in onze samenleving behouden, zonder sturing door de politiek.

CBF Erkend Goed Doel

Wij zijn ons bewust van onze grote verantwoordelijkheid voor al het geld dat ons toevertrouwd wordt. Samen met accountants en andere onafhankelijke controleurs zien we erop toe dat elke euro goed terechtkomt. De stichting Leger des Heils Fondsenwerving heeft dan ook een CBF Erkend Goed Doel.

ANBI

Het leger des heils heeft de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

 Hierbij een overzicht van de RSIN/fiscaal nummers verband houdende met onze ANBI status:

Kerkgenootschap Leger des Heils 850205281
Reshare BV 813350219
Stichting Leger des Heils 804001376
Stichting Leger des Heils Dienstverlening 003027739
Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 805067838
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 815095120

Uw geld komt dus goed terecht. Wilt u ons helpen?