Vliet & Burgh

Crisisopvang en observatie jonge kinderen

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Tevens wordt er gekeken naar het (pedagogisch) milieu van de jeugdigen: ouder(s), leraren, trainers, baas etc. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Hierbij is aansluiting op – en inbedding in – het netwerk essentieel.

Vliet & Burgh

Bij Vliet & Burgh bieden we crisisopvang en observatie voor kinderen tussen 6-12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang is in groepsverband (leefgroep).

De opvang richt zich zowel op de opvoedingssituatie als op het herstel van het gewone leven door het bieden van zorg, structuur en regelmaat. De verblijfsduur van de kinderen in de crisisopvang is maximaal vier weken. Daarnaast hebben we een belangrijke taak in het observeren van kinderen. Kinderen in observatie verblijven drie maanden met een verlenging van maximaal vier weken.

Per Direct biedt de kinderen opvang in een veilige omgeving en geeft advies aan de plaatsende instantie over een juiste vervolgplaats voor een kind. De kinderen gaan naar een school in de buurt. De medewerkers trekken intensief met de kinderen op, geven hen goede zorg en proberen het contact tussen de kinderen en hun ouders goed te houden. Voor de kinderen zijn er regelmatig uitjes zoals een bezoek aan de kinderboerderij, de bibliotheek of busreisje.
  

Aanmelden

Voor aanmelding is een geldige verwijzing nodig van het jeugdteam of sociaal wijkteam van de wijk/woonplaats waar het kind staat ingeschreven.
Financiering verloopt conform afspraken uit het ‘toewijzingsprotocol jeugdhulp’ danwel het ‘verwijs - en toewijzingsprotocol jeugdhulpDen Haag’ van het H-10 inkoopbureau.

Aanmelding kinderen Vliet & Burgh via:

Vliet & Burgh
T 070 300 46 66
perdirectsecretariaat.gld@legerdesheils.nl