Jongerenwoningen

woning met woonbegeleiding t/m 22 jaar

Jongerenwoningen zijn er voor Haagse jongeren t/m 22 jr die op zichzelf willen wonen, maar moeite hebben een woning vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.

In de maatschappij

Wekelijks komt een woonbegeleider langs. Jongeren leren zelfstandig te wonen en problemen zelf te voorkomen of op te lossen. Door de focus op werk of studie dragen we bij aan arbeidsre-integratie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jongerenwoningen zijn een laatste fase vóór zelfstandig wonen zonder begeleiding.

Voorwaarden

Om een woning en woonbegeleiding te kunnen krijgen, moet de jongere regiobinding hebben met Den Haag, een inkomen hebben, en zelfstandig kunnen wonen. De jongere is bij aanmelding niet ouder dan 22 jaar. Om de woning te behouden moet de jongere zich begeleidbaar opstellen en - vanzelfsprekend - de woonkosten betalen.

Gemeente

Den Haag

Aanmelden

Aanmelden kan via het Daklozenloket van de gemeente Den Haag. 
Zie voor meer informatie de aanmeldwebsite van het Daklozenloket.