Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

Activeringscentrum | Arbeidsre-integratie en werkprojecten

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

Domus | Begeleid wonen voor verslaafde mensen

Family Tracing Services | Opsporing vermiste personen

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hier en Nu | Dagopvang

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

Housing First | Woning met intensieve begeleiding voor verslaafde daklozen

In Balans | Permanente woonbegeleiding

Intensieve Ambulante hulp | Kortdurende ouderbegeleiding bij uithuisplaatsing kind

Jongerenwoningen | Woning met begeleiding voor jongeren t/m 22 jr

TFCO (voorheen MTFC) | Treatment Foster Care Oregon

Nazorg Ex-gedetineerden | Ambulante woonbegeleiding t.b.v. reintegratie

Pleegzorg | Opvang van kinderen en tienermoeders in gezinnen

Van de Straat | Nachtopvang voor MOElanders en zwerfjongeren

Vast en Verder | Woontraining voor jongeren

Vliet & Burgh | Crisisopvang en observatie voor kinderen 4-13 jaar

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding voor volwassenen

Zij aan Zij | Vrouwen- en tienermoeder opvang