Adressen

de adressen van al onze locaties en afdelingen

Vestigingsadres (Bedrijfsbureau)
 St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
 Tel. 070-3115540, fax 070-3115549
 E-mail info@legerdesheilsdenhaag.nl 
 
50|50 Workcenter (Voorheen Activeringcentrum)
 Poolsterstraat 11, 2516 BN Den Haag
 Tel. 070-304 44 16, fax 070-304 44 19
 
Ambulant Jeugd
 St. Barbaraweg 4 2516 BT Den Haag
 Tel. 070-360 92 70, fax 070-360 88 91
 
Ambulant volwassenen
 Binckhorstlaan 115, 2516 BA Den Haag
 Tel. 070-338 52 33, fax 070-358 79 29
 
Bij Bosshardt Den Haag
 Engelenburgstraat 2, Den Haag
 Tel: 070-3455200
 
Bij Bosshardt Zoetermeer
 Van Lierepad 13, 2722 CK Zoetermeer
 Tel. 079-331 61 97
 
Bureau Trajectmanagement (voorheen Intake en Wachtlijst Beheer)
 St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
 Tel. 070-360 55 07, fax 070-360 88 91
 
Domus 1 en 2
 Oranjeplein 39, 2515 LJ Den Haag
 Tel. 070-389 01 91, fax 070-402 06 36

Domus 3
 Wagenstraat 102, 2512 AZ Den Haag
 Tel. 070-7620362
  
Herstart
 Nieboerweg 125, 2583 JV Den Haag
 Tel. 070-350 13 00, fax 070-358 41 12
 
Hier en Nu (dagopvang)
 Wagenstraat 102, 2512 AZ Den Haag
 Tel. 070-363 94 70, fax 070-364 08 59
 
Huis en Haard Om en Bij
 Om en Bij 1 (50-85) 2512 XK  Den Haag
 Tel. 070-7621010
 
Huis en Haard Wenckebach
 Noordpolderkade 163, 2516 JD Den Haag
 Tel. 070-415 52 43, fax 070-415 97 82
 
Jeugdhuis Vliet & Burgh
 p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
 Tel. 070-300 46 66, Fax 070-300 46 77

Jongerenwoningen (afd. Ambulant Jeugd)
  St. Barbaraweg 4 2516 BT Den Haag
  Tel. 070-360 92 70, fax 070-360 88 91

Opvang Midden- en Oosteuropeanen / Perspectywa
 Binckhorstlaan 115, 2516 BA Den Haag
 Tel. 070-383 93 13, fax 070-385 47 72

Pleegzorg (projectgezinnen verbonden aan Vliet & Burgh)
  p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
  Tel. 070-300 46 66, Fax 070-300 46 77

TFCO (voorheen MTFC)
 p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
 Tel. 070-300 46 66, Fax 070-300 46 77
 
Vast & Verder jongerenopvang
 Brueghelstraat 2-8, 2525 RH Den Haag
 Tel. 070-402 31 06, fax 070-330 06 64

Winteropvang (Schroeder van der Kolk)
  Zilverstraat 40, 2544 ER Den Haag
  Tel. 070-330 02 22

Zij aan Zij tienermoeders
  p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
  Tel. 070-300 46 66, Fax 070-300 46 77

Zij aan Zij vrouwenopvang
 p/a St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
 Tel. 070-427 62 49, Fax 070-364 08 59