Cliënttevredenheidsmeting

2018

Sinds 2006 laat W&G regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening van W&G en geven de mogelijkheid om intern en extern verantwoording af te leggen.

In oktober en begin november 2018 heeft een cliënttevredenheidsmeting plaatsgevonden door een onafhankelijk meetbureau. De resultaten worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de werkeenheid en op de afdelingen. In totaal hebben bij Goodwillwerk Leger des Heils Den Haag 223 cliënten de vragenlijsten ingevuld, een percentage van 30%. In 2017 was dat percentage 23%.De gemiddelde score is ten opzichte van de vorige meting is gelijk gebleven met een 7,7.

De vragenlijsten hebben betrekking op de volgende categorieën van hulpverlening:

  • Intramuraal
  • Laagdrempelige opvang
  • Ambulant

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in afdelingsrapportages. Er moeten tien of meer goed ingevulde vragenlijsten zijn ingediend om een rapportage te mogen maken. Een lagere respons heeft niet geleid tot een rapport, daar de privacy van de invullers dan onvoldoende gewaarborgd is. 

De rapportages voor het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag kunt u hieronder downloaden.  

Downloads

Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Domus Oranjeplein_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Huis en Haard Wenckebach 1_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Huis en Haard Wenckebach 2_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Huis en Haard_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Zij aan Zij Vrouwen_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Herstart_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Vast en Verder J en M_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Ambulant Volwassenen regio gemeenten_v2018-1 Rapportag_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_AJ3 Jongerenwoningen_v2018-1 Rapportage_Leger des Heils_Goodwillwerk Den Haag_Ambulant Volwassenen Den Haag_v2018-1