Cliënttevredenheidsmeting

2016

Sinds 2006 laat W&G regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening van W&G en geven de mogelijkheid om intern en extern verantwoording af te leggen.

De cliënttevredenheidsmeting 2016 is uitgevoerd in de maanden april/mei 2016 door een onafhankelijk, geaccrediteerd meetbureau. De uitkomsten worden vertaald in verbeteringen in de werkeenheid en afdelingen. In totaal hebben bij Goodwillwerk Leger des Heils Den Haag 168 cliënten de vragenlijsten ingevuld. In 2014 waren dat 113 cliënten. De gemiddelde score is ten opzichte van de vorige meting gestegen naar een 7,2. 

De gehanteerde vragenlijsten bij Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag zijn:

  • Opvang ambulant
  • Opvang niet-ambulant
  • Beschermd Wonen

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in rapportages. Er moeten tien of meer goed ingevulde vragenlijsten zijn ingediend om een rapportage te mogen maken. Een lagere respons heeft niet geleid tot een rapport, daar de privacy van de invullers dan onvoldoende gewaarborgd is. 

De rapportages voor het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag kunt u hieronder downloaden. 

Downloads

Rapport CQI meting Beschermd wonen (GGZ)-Huis en Haard Om en Bij_v2016-1 Rapport CQI meting Opvang ambulant-Ambulant Jeugd_v2016-1 Samengevoegd Rapport CQI meting Opvang niet-ambulant-Zij aan zij tienermoeders en vrouwenopvang_v2016-1 Rapport CQI meting Opvang niet-ambulant-Vast Verder V2016-1 Rapport CQI meting Opvang ambulant-Ambulant Volwassenen V2016-1 Rapport CQI meting Opvang ambulant-Hier en Nu (Dagopvang)_v2016-1 Rapport CQI meting Opvang niet-ambulant-Herstart Den Haag_v2016-1 Rapport CQI meting Beschermd wonen (GGZ)- Leger des heils-Domus 3_v2016-1 Rapport CQI meting Beschermd wonen (GGZ) Huis en Haard Wenckebach V2016-1 Rapport CQI meting Beschermd wonen (GGZ) Domus 1 en 2 V2016-1