Cliënttevredenheidsmeting

2016

Sinds 2006 laat W&G regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening van W&G en geven de mogelijkheid om intern en extern verantwoording af te leggen.

In oktober 2017 heeft een cliënttevredenheidsmeting plaatsgevonden door een onafhankelijk meetbureau. De resultaten worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de werkeenheid en op de afdelingen. In totaal hebben bij Goodwillwerk Leger des Heils Den Haag 202 cliënten de vragenlijsten ingevuld. In 2016 waren dat 168 cliënten. De gemiddelde score is ten opzichte van de vorige meting gestegen van een 7,2 naar een 7,7. 

De vragenlijsten hebben betrekking op de volgende categorieën van hulpverlening:

  • Intramuraal
  • Laagdrempelige opvang
  • Ambulant

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in afdelingsrapportages. Er moeten tien of meer goed ingevulde vragenlijsten zijn ingediend om een rapportage te mogen maken. Een lagere respons heeft niet geleid tot een rapport, daar de privacy van de invullers dan onvoldoende gewaarborgd is. 

De rapportages voor het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag kunt u hieronder downloaden.  

Downloads

Rapportage_Leger des Heils_Ambulant Jeugd 10 voor Toekomst_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Ambulant Jeugd Jongerenwoningen_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Ambulant Volwassenen_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Domus 3_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Domus_Domus 2_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Herstart_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Hier en Nu_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Housing First_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Huis en Haard Wenckebach_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Huis en Haard_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Vast en Verder jongens_meiden_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Vast en Verder Nachtopvang (crisis)_v2017-1 Rapportage_Leger des Heils_Zij aan Zij Vrouwen_v2017-1