Wonen - hulp aan huis

Sommige mensen lukt het niet op het huis op orde te houden. Dit kan huisuitzetting tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen bieden wij diverse vormen van hulp aan.

Langdurige woonbegeleiding

In Balans

In Balans begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere hardnekkige problemen tegelijkertijd, waaronder het ontbreken van woonvaardigheden. Daarnaast is veelal sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen.
Meer over Langdurige woonbegeleiding

Schoonmaak van ernstig vervuilde huizen

Mobiele Schoonmaak

Het mobiele schoonmaakteam van het Leger des Heils helpt mensen die in een ernstig vervuild huis leven. Samen maken we de woning bewoonbaar. Zo kunnen we regelmatig huisuitzettingen voorkomen en maken we de weg vrij voor verdere hulpverlening.
Meer over Schoonmaak van ernstig vervuilde huizen

Tijdelijke woonbegeleiding

Voortgang

Voortgang begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.
Meer over Tijdelijke woonbegeleiding

Intensieve woonbegeleiding met zorg

OGGZ Thuiszorg begeleidt mensen in de thuissituatie die te kampen hebben met een combinatie van problemen, zoals sociaal isolement, een verslaving en/of een psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig sociale contacten en hebben meestal veel schulden. Ook kunnen somatische problemen of een slechte mate van persoonlijke verzorging een rol spelen.
Meer over Intensieve woonbegeleiding met zorg