Jouw verhaal, ons een zorg

Als Leger des Heils Amsterdam zijn wij er voor de mensen zonder helper. We doen dit werk vanuit de vaste overtuiging dat iedereen erbij hoort. In de rubriek ‘Jouw verhaal, ons een zorg’ geven we een gezicht aan de mensen die wij helpen.