Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorgers

Binnen het Leger des Heils wordt er vanuit twee kanten geestelijke verzorging geleverd. Zo heeft Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg geestelijke verzorgers in dienst en staat het kerkgenootschap mensen bij die pastorale zorg behoeven.

Pastorale zorg

Pastorale zorg vanuit de korpsen, voor mensen die daar behoefte aan hebben.
Meer over Pastorale zorg

Geestelijke verzorging

Binnen het Leger des Heils wordt er vanuit twee kanten geestelijke verzorging geleverd. Zo heeft Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg geestelijke verzorgers in dienst en staat het kerkgenootschap mensen bij die pastorale zorg behoeven.
Meer over Geestelijke verzorging