OGGZ Thuiszorg

Intensieve woonbegeleiding met zorg

OGGZ Thuiszorg begeleidt mensen in de thuissituatie die te kampen hebben met een combinatie van problemen, zoals sociaal isolement, een verslaving en/of een psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig sociale contacten en hebben meestal veel schulden. Ook kunnen somatische problemen of een slechte mate van persoonlijke verzorging een rol spelen.

Zorgmijdersaanpak

Onze zorg heeft een laagdrempelig karakter. We stellen geen hoge doelen, maar proberen stap voor stap en in nauwe samenspraak met de cliënt en zijn omgeving, te werken aan herstel of stabilisatie van problemen. Ook als een cliënt (in eerste instantie) aangeeft geen behoefte te hebben aan (onze) zorg, blijven we vasthoudend: de zogenaamde zorgmijdersaanpak.

Afhankelijk van de situatie van de client kan de OGGZ Thuiszorg een variëteit aan ondersteuningsmogelijkheden inzetten: 

Thuisbegeleiding

Dit kan psychosociale begeleiding inhouden, maar ook pedagogische ondersteuning, financiële begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning of het doorverwijzen naar andere instanties.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Wanneer we tekorten signaleren in de zelfzorg van een cliënt of er sprake is van somatische problemen dan ondersteunen wij met lichamelijke verzorging en verpleging. Ook stimuleren wij in onze aanpak de zelfredzaamheid van de cliënt.

Hulp bij huishouden

Desgewenst ondersteunen wij cliënt bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, taken en stimuleren wij hem / haar om deze steeds meer zelfstandig uit te voeren.

Duur

De duur van onze zorg verschilt per cliënt en is afhankelijk van de zorgbehoefte.