Middelveld

Middelveld is een orthopedagogisch centrum waar behandeling met verblijf geboden wordt aan licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Wij bieden jongeren een veilig thuis, waar ze de tijd en ruimte krijgen om te ontdekken wat voor hen belangrijk is en wat zij nodig hebben om te worden wie ze willen zijn.
image

Voor wie?

Middelveld is een behandelsetting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. Afhankelijk van de situatie wordt er met de jongeren gewerkt aan terugkeer in de thuissituatie of aan een traject naar een meer zelfstandigere woonvorm. Om in aanmerking te komen voor plaatsing, is een indicatie voor behandeling nodig. 

Onze aanpak

Samen met de jongere wordt gewerkt aan sociaal-emotionele behandeldoelen, zoals: emotieregulatie, weerbaarheid, seksualiteit, veilige hechting etc. Ook hebben we veel aandacht voor het aanleren van zelfstandigheidsvaardigheden en andere doelen die voor de jongere belangrijk zijn, zoals: het leren omgaan met geld, het volgen van een opleiding of het vinden van een baan. Bij Middelveld ontvangen jongeren zowel individuele behandeling als groepstrainingen.

Onze locatie is onderverdeeld in verschillende groepen, namelijk:

  • De Berk (fase1): dit is een instroom meidengroep. Op deze groep wordt behandeling geboden met aandacht voor genderspecifieke thema’s.
  • De Wilg (fase 1): dit is een instroom jongensgroep. Op deze groep wordt behandeling geboden met aandacht voor genderspecifieke thema's.
  • De Linde (fase 2) en De Plataan (fase 3): deze groepen zijn gemengd.

Naarmate een jongere zelfstandiger wordt,  zal hij of zij naar een hogere fase gaan. Bij de groepen De Berk, De Wilg en De Linde is 24-uursbegeleiding aanwezig. Bij De Plataan is dit niet het geval; hier bieden we kamertraining en is er een aantal uur per dag begeleiding aanwezig en kunnen jongeren zelf afspraken maken met hun begeleider.

Aanmelden

Cliënten kunnen worden aangemeld bij BTM (bureau TrajectManagement) via het e-mailadres btm.gwca@legerdesheils.nl. Na aanmelding vindt een eerste (dossier-) screening plaats en een intakegesprek. In de eventuele wachtperiode krijgt de cliënt een trajecthouder toegewezen, die hem/haar begeleidt bij het plaatsingstraject bij een voorziening.

Als zaken geen spoed hebben (hiermee bedoelen we zaken die dezelfde dag een oplossing vereisen) heeft het de voorkeur via mail te communiceren. De bureaudienst is de telefonische hulplijn van BTM, elke werkdag is deze tussen 09:00 en 13: 00 bemand door een BTM trajectmanager. Het telefoonnummer van BTM is 020-6301111.