Klachten en dan...?

Binnen het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam wordt ernaar gestreefd om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van het Leger des Heils Amsterdam met u omgaat.

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Als het om algemene zaken gaat, kunt u een mondelinge klacht naar voren brengen tijdens het bewonersoverleg op uw afdeling. Als een persoonlijk gesprek of een klacht tijdens het overleg voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen. De stappen die u hiervoor moet ondernemen zijn afhankelijk van het soort hulp dat u ontvangt. Zo zijn er aparte regelingen voor Thuiszorg en Maatschappelijke Opvang. U kunt uw begeleider of diens leidinggevende vragen om u hierbij te helpen.