Jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarverslagen van Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam.

Jaarverslag 2018-2     Jaarverslag 2019