Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

Domus | Begeleid wonen voor verslaafde mensen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hier en Nu | Dagopvang

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

Huis en Haard Plus | Beschermd wonen voor mensen die psychogeriatrische zorg nodig hebben

In Balans | Permanente woonbegeleiding

JongLeren | Hulpaanbod voor kinderen en jongeren

Maaltijdvoorziening | Maaltijden vanuit de korpsen

Mobiele Schoonmaak | Woning schoonmaak bij zeer ernstige vervuiling

Van de Straat | Nachtopvang

Vast en Verder | Woontraining voor jongeren

Veldwerk | Outreach & Soepbus

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding

Zij aan Zij | Vrouwen- en tienermoeder opvang