Corona

Corona maatregelen van Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Op deze pagina leest u onze maatregelen en delen we actuele informatie over onze locaties.
image

Het Leger des Heils Amsterdam zet - ook ten tijde van een coronacrisis - alles op alles om mensen die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen. Het coronavirus zorgt in Nederland voor een ongewone situatie met bijzondere maatregelen. Er zullen ook creatieve en ad hoc maatregelen nodig kunnen zijn. Als Leger des Heils doen we er alles aan de zorg, toezicht en begeleiding voor onze deelnemers zo goed mogelijk te doen. We zijn dankbaar voor ieders inzet daarbij.

Onze medewerkers zijn beschikbaar voor mensen die een beroep doen op onze hulp en ondersteuning. In geval van ziekte kan een collega de ondersteuning van diens deelnemers, waarnemen. Als de situatie zich aandient dat er door ziekte gaten in het rooster vallen, kunnen medewerkers van afdelingen die normaliter niet direct bij de zorg betrokken zijn, inspringen voor hand en spandiensten. Ditzelfde geldt voor vrijwilligers. Uiteraard kijken we hierbij goed naar de mogelijkheden en de kwaliteit van zorg. Dit kan per situatie verschillen. 

Adviezen RIVM opvolgen
De adviezen van het RIVM gelden voor iedereen. We bespreken deze dan ook met de mensen die een beroep doen op onze zorg en ondersteuning. In geval van een mogelijke besmetting nemen we contact op de plaatselijke GGD en spreken we met betrokkene door wat de beste manier van handelen is. Dat geldt ook als we ons zorgen maken over mensen die buiten slapen en/of in de laagdrempelige opvanglocaties.

24-uur afdelingen
24-uurs afdelingen zijn zorglocaties. Dit betekent dat we zo lang mogelijk zorg blijven bieden. Er zijn geen afdelingen gesloten. Bewoners en medewerkers krijgen op verschillende manieren ondersteuning om op een zo verantwoord mogelijke manier zorg te leveren en te ontvangen. Bezoekers, anders dan hulpverleners en/ of leveranciers, kunnen tijdelijk niet worden toegelaten.

Dag- nachtopvang
24-uurs afdelingen zijn zorglocaties. Dit betekent dat we zo lang mogelijk zorg blijven bieden. Er zijn geen afdelingen gesloten. Bewoners en medewerkers krijgen op verschillende manieren ondersteuning om op een zo verantwoord mogelijke manier zorg te leveren en te ontvangen.

Extra opvang voor zeer kwetsbare cliënten
In de zorg voor onze meest kwetsbare cliënten (zoals in de DNO locaties en winteropvang hebben we in nauwe samenwerking met de ketenpartners (Gemeente, GGD, Rode Kruis, HVO-Querido, Regenboog e.a.) extra locaties kunnen klaarmaken waar zieke cliënten kunnen worden opgevangen en verzorgd.  

Winteropvang
Er zijn maatregelen getroffen om de bezoekers en medewerkers van de winteropvang aan de Transformatorweg te beschermen tegen de risico’s van corona. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners Gemeente Amsterdam, GGD, Rode Kruis, HVO-Querido. Meer over de maatregelen lees je hier op de website van de gemeente Amsterdam.

Soepbus
Onze soepbus blijft rijden, voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om vrijwilligers en bezoekers zoveel mogelijk te beschermen. De activiteiten van de soepbus zijn een vitaal onderdeel in deze tijd; niet alleen vanwege de voedselvoorziening, maar ook vanwege de signaleringsfunctie.  

Naschoolse Dagbehandeling
De dagbehandeling is conform de landelijke afspraken gesloten. Er is alleen opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepsgroepen.

Ambulante hulpverlening
Deze zorg gaat door met aangepaste werkafspraken volgens de richtlijnen van RIVM.  

50I50 werkbedrijven
De werkbedrijven zijn geopend en werken met aangepaste afspraken. De horecagelegenheden van 50|50 zijn gesloten.

Buurtwerk
Vanuit de Bij Bosshardt buurtsteunpunten en de korpsen wordt zoveel mogelijk gedaan ter ondersteuning van de mensen die nu extra zorg en aandacht behoeven. De buurtsteunpunten en korpsen zelf zijn niet geopend voor bezoek. De focus ligt bij kleinschalige hulp zoals bv het bereiden en leveren van maaltijden, belcirckels en telefonisch ondersteunen van mensen. De locaties zijn allen bereikbaar.

Meeting Point & Recht in Zicht
De huiskamer van het Meeting Point is gesloten. Er hangen briefjes in het Spaans en Engels dat we per telefoon en email te bereiken zijn voor vragen en ondersteuning. Medewerkers hebben contact met cliënten en bezoekers.
Coachende uitstap

Er is contact met cliënten via telefoon en geen face to face afspraken meer, tenzij het om één of andere reden echt moet. Dan eerst in overleg en alleen als iedereen zich goed voelt.
Recht in Zicht
Ook hier geldt dat contact met cliënten via de telefoon gaat en er geen face to face afspraken zullen zijn, tenzij het dringend nodig is. Dan eerst in overleg en kijken hoe iedereen zicht voelt.

Medewerkers van het Bedrijfsbureau werken in principe thuis.
Het bedrijfsbureau is wel telefonisch bereikbaar via 020 630111 of via gwca@legerdesheils.nl