Ben 1

Het Goodwill Korps neemt een centrale plek in binnen het Wallengebied. Aan de Oudezijds Voorburgwal biedt het korps een plek voor samenkomsten en ontmoetingen. Er is ruimte voor pastorale gesprekken en persoonlijke aandacht. Normaal gesproken is de ontmoetingsplek meerdere dagen per week geopend en zijn er tal van activiteiten, waaronder gezamenlijke maaltijden. Nu in deze Corona crisis is het niet mogelijk zomaar binnen te vallen voor een kopje koffie, een praatje of het bijwonen van de samenkomst.   Ben vertelt; “we zoeken naar andere wegen om met de mensen in verbinding te blijven want er is meer dan ooit behoefte aan nabijheid en contact. Er zijn veel mensen die het kleine netwerk dat ze bij ons hadden opgebouwd weer dreigen te verliezen. Er zijn mensen die bang zijn, bang voor de eenzaamheid, voor het virus en ja zelfs om als het ze mocht treffen alleen te moeten sterven.”

Alle inlooplocaties van het Leger des Heils zijn bemand en beschikbaar voor vragen of zorgen van bewoners in de buurt. In Bij Bosshart Centrum kunnen individueel afspraken gemaakt worden. Elke dag is er een gastheer/vrouw aanwezig en kunnen mensen tussen 13 en 16 uur individueel in gesprek. Dat zijn dagelijks 5-10 mensen. Daarnaast worden er maaltijden bij de mensen bezorgd en wekelijks wordt in samenwerking met de Bulldog gezorgd voor 30 voedselpakketten die bij kwetsbare mensen bezorgd worden. Samen met Henny Tinga schrijft Ben wekelijks honderden kaarten en brieven om mensen een hart onder de riem te steken. Ben is blij dat hij ander manieren heeft kunnen vinden om met de mensen in verbinding te blijven: “ik doe nu aan wandelpastoraat, met de gepaste anderhalve meter afstand wandel ik met mensen door het Flevopark. Ik moet soms wel iets overwinnen als een deelnemer een gebed wil als afsluiting op het bankje in het park. Al of niet in leger kleding vind ik het soms opzichtig, maar als iemand het wil dan doe ik het wel. Bij mijn eerste uitvaart in deze Coronatijd vond ik het wel heel lastig dat er geen handen geschud konden worden en dat je zo op afstand bent van de mensen. Ik dacht wat kan een mens toch ineens verlangen naar een plakje cake na de uitvaartplechtigheid als ultieme lekkernij.

Maar daarnaast treffen we de mensen bij het rondbrengen van de maaltijden en pakketten en ik heb heel veel telefoongesprekken met mensen . De een bel ik elke dag even en een ander elke week anderhalf uur. Op een gegeven moment ken je de behoefte van mensen. De een wil vaak en kort gebeld worden en de ander wil juist lange gesprekken.” De behoefte aan zingeving neemt juist in deze tijd van crisis (zo bleek ook uit onderzoek) weer enorm toe. Wekelijks wordt de samenkomst via een livestream uitgezonden vanuit het korps en de laatste keer waren er zo’n 1400 mensen uit alle windstreken via de livestream verbonden. Ook reageren mensen vanuit de buurt of mensen die geen binding hebben met het `leger en vragen om een gesprek of om een gebed. Ben Dragstra