Voorbereiding op mogelijke besmettingen Corona virus

05-03-2020

AMSTERDAM - Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam bereidt zich voor op een situatie waarin we geconfronteerd worden met besmetting bij een cliënt of medewerker.

We volgen de actuele informatie op de website van het RIVM over het corona-virus en delen informatie via onze interne kanalen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. We staan in nauw contact met de GGD Amsterdam. Landelijk heeft het Leger des Heils een regie-team geformeerd en lokaal is er een coördinator (directeur zorg). Op al onze locaties in Amsterdam hebben we flyers opgehangen voor cliënten en medewerkers met de belangrijkste richtlijnen. Onze ambulante cliënten ontvangen de flyer via hun ambulant begeleider. Ouders van kinderen die binnen één van onze woonlocaties verblijven of in dagbehandeling zijn worden via een brief over onze aanpak geïnformeerd.

We volgen de RIVM-aanwijzingen:

a. Hygiënisch werken
    • Was je handen regelmatig;
    • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
    • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.


 b. Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD als je:
    • Koorts hebt met luchtwegklachten;
    • Je onlangs in besmette buitenlandse gebieden bent geweest;
    • Afgelopen twee weken contact hebt gehad met een besmette persoon.

De leidinggevende op locatie wordt op de hoogte gehouden van deze contacten en het vervolg daarop.

c. Bij verdenking van het virus bij een cliënt, volgen we de afspraken die gelden inzake het opnemen van contact met een arts.

Bij 24-uurs voorzieningen is dit veelal de GGD. De GWCA heeft op dagelijkse basis contact met de GGD over de ontwikkelingen.

Meer informatie is te vinden op:
> de website van het RIVM: hierop wordt alle actuele informatie bijgehouden en vragen & antwoorden zijn te vinden;
> Thuisarts.nl: instructie over wanneer je de huisarts moet bellen bij welke symptomen;
> GGD in de regio: je kunt de GGD bellen voor advies/vragen over het coronavirus;
> Website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: voor advies over reisbestemmingen.
 
Hebt u een vraag over de locatie van uw verwant?
Dan kunt u het beste contact opnemen met de locatie zelf.