Vluchtelingen bedanken Amsterdam

21-12-2015

Amsterdammers laten iedere dag zien dat zij volop betrokken zijn bij het lot van vluchtelingen. Zij komen kleding of speelgoed brengen, doen vrijwilligerswerk en zetten zelf activiteiten op om vluchtelingen welkom te heten. Met speciale tv-spotjes voor de feestdagen, die vanaf 18 december worden uitgezonden bij AT5, bedanken vluchtelingen Amsterdam voor de getoonde gastvrijheid. De spotjes zijn gemaakt door de drie Amsterdamse organisaties die bij de opvang betrokken zijn: HVO-Querido, het Leger des Heils en De Regenboog Groep.

“In sommige media, maar ook door politici, wordt het beeld geschetst dat de Nederlandse bevolking massaal bang, boos of bezorgd is over de recente instroom van vluchtelingen. Wij zien dagelijks iets anders”, zegt directeur zorg Harry Doef van het Leger des Heils. “Het is echt indrukwekkend en hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich spontaan melden bij alle opvangcentra voor vluchtelingen. Sommigen komen met een auto vol dozen met kleren, jassen, schoenen en speelgoed. Anderen bieden zich aan om als vrijwilliger mee te draaien of om bijvoorbeeld een cursus te geven om met de samenleving kennis te maken. Met deze spotjes brengen we al die initiatieven van ‘anonieme’ Amsterdammers naar voren. De eenzijdige beeldvorming dat er vooral veel boze Nederlanders zijn, wordt hiermee doorbroken. Amsterdam geeft om vluchtelingen.”

Gezicht geven

Volgens directeur zorg Anita Schaaij van HVO-Querido, komen de televisiespotjes voort uit de eigen behoefte van veel vluchtelingen om te laten zien dat zij deze betrokkenheid van burgers enorm op prijs stellen. “Vluchtelingen weten als geen ander dat hun aanwezigheid in Nederland niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarnaast willen we met deze spotjes vluchtelingen een gezicht geven. Veel mensen hebben nu geen idee wie er achter de muren van de opvangcentra leven. De spotjes laten zien hoe groot de diversiteit onder de vluchtelingen is: jong en oud, man en vrouw en uit zeer diverse landen.” Algemeen directeur Hans Wijnants van De Regenboog Groep. “Vluchtelingen zijn geen bureaucratische dossiers maar mensen van vlees en bloed met ieder een eigen verhaal. Door dat beter naar voren te brengen, kan het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van vluchtelingen nog meer toenemen. Met deze spotjes doen wij iets dat hopelijk ook overheden en andere betrokken organisaties aanzet om meer te gaan doen aan publiekscommunicatie.

Dankwoord

Aan de spotjes hebben vluchtelingen uit Syrië, Iran, Eritrea en Afghanistan meegewerkt. Iedereen spreekt een kort dankwoord in de eigen taal uit. De spotjes worden vanaf 18 december aanstaande gedurende tien dagen uitgezonden door AT5; een drietal korte spots van 20 seconden in de avonduren en een langere versie overdag. De spotjes werden gemaakt door cameraman Kees Patijn en redacteur Jan-Willem Wits.