Sluiting belwinkel Amsterdam-West in verband gebracht met OC Middelveld

31-10-2015

In de media is gisteren en vandaag melding gemaakt van de sluiting van een belwinkel in Amsterdam-West, waarbij verband gelegd wordt met de in de buurt gelegen Leger des Heils afdeling Orthopedagogisch Centrum Middelveld. Wij betreuren ten zeerste dat deze informatie naar buiten is gekomen, terwijl het onderzoek naar de belwinkel nog loopt. Of en hoe jongeren van OC Middelveld betrokken zijn bij deze situatie, kunnen wij op dit moment niet zeggen.

Wij hebben alle maatregelen getroffen die wij in een dergelijke situatie moeten treffen. Wij weten dat er al geruime tijd onderzoek naar de belwinkel wordt gedaan, hier werken wij intensief aan mee. Uit dit onderzoek zal blijken of jongeren van onze locatie al dan niet betrokken zijn geweest.

Aangezien wij media aandacht niet in het belang van de kwetsbare bewoners van OC Middelveld achten, kunnen we niet inhoudelijk reageren naar de media. Zodra er meer bekend is over het politieonderzoek en over mogelijke betrokkenheid van bewoners van OC Middelveld, laten wij een persverklaring uitgaan.

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam