Onderzoek Leger des Heils: perspectief voor slachtoffers mensenhandel ontbreekt

06-11-2018

Uit onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel nauwelijks een nieuw leven kunnen opbouwen. Ze blijven kwetsbaar en in uitbuitingsituaties terechtkomen, ook nadat ze uit de directe handen van hun handelaren zijn ontsnapt.

Het Leger des Heils heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de achtergronden en problematiek van ongedocumenteerde Nigeriaanse en Ghanese slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door ‘Recht in Zicht’ een programma van het Leger des Heils waarbij ongedocumenteerden sociaaljuridische hulpverlening krijgen. ‘Finding a Way Out’ is een kwalitatief onderzoek en bevat o.a. zo’n negentig uur aan diepte interviews met slachtoffers mensenhandel. Doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel hun leven weer proberen op te bouwen nadat ze uit de direct omgeving van hun handelaar zijn ontsnapt.

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is om in Nederland de slachtoffers van uitbuiting centraal te stellen in de aanpak tegen mensenhandel.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Wanneer slachtoffers vrij zijn gekomen uit de directe omgeving van de mensenhandelaar, hebben ze geen nieuw netwerk die hen kan helpen. Vrij snel worden ze opnieuw gevonden door handlangers van hun handelaar en blijven ze zich alsnog prostitueren en worden ze opnieuw uitgebuit.
  • Veel slachtoffers hebben tijdens de periode van mensenhandel in de Amsterdamse Bijlmer gewoond. Ze zijn daar uitgebuit in privehuizen, garageboxen en flats. Nadat ze weg zijn bij de mensenhandelaar verblijven ze vaak opnieuw in de Bijlmer, omdat daar anderen met dezelfde culturele achtergrond wonen. Mensen komen elkaar tegen in de kerk, in toko’s, bij hulpverleningsorganisaties. Ze blijven dus voortdurend in hetzelfde netwerk hangen. Omdat toegang tot andere netwerken moeilijk is.
  • De aangiftebereidheid onder deze specifieke groep slachtoffers is erg laag. De vloek van de voodoo speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook de relatie met het netwerk die hen enerzijds helpt, maar ook kwetsbaar maakt voor nieuwe uitbuiting wordt hiermee op het spel worden gezet. Tegelijkertijd zien we dat de onderzoekscapaciteit van de politie te beperkt is en er specialistische kennis ontbreekt. Aangifte doen levert nauwelijks resultaat op.

Het rapport geeft uiteindelijk tien concrete aanbevelingen om de situatie van slachtoffers te verbeteren. Het volledige onderzoek vind je via deze link.