Onderzoek CBS: Aantal daklozen verdubbeld sinds 2009

23-08-2019

Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het Leger des Heils is niet verrast door de nieuwe cijfers van het CBS die een toename van het aantal dak- en thuisloze mensen laat zien. Al langere tijd zien we dat steeds meer mensen een beroep doen op onze laagdrempelige dag- en nachtopvang. "We herkennen het beeld dat het CBS schetst. Helaas moeten wij dagelijks meerdere malen nee zeggen tegen mensen die bij ons aankloppen", aldus directeur Ed Bosma van het Leger des Heils.

Het gaat om mensen die te maken met veel problemen tegelijkertijd. Ze hebben schulden, zijn verslaafd of hebben psychische problemen en kunnen niet langer terugvallen op een netwerk. En komen dan op straat terecht. Ook zien we een toename van mensen bij onze soepbussen en veldwerkteams. We komen steeds meer mensen tegen op straat. 

Hoe verklaren we de toename? 
Volgens Cornel Vader van het Leger des Heils zijn er te weinig goedkope woningen beschikbaar. "Er is een enorme krapte op de woningmarkt, waar ook de meeste kwetsbare mensen last van hebben. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar. Door het gebrek aan woningen, is er geen doorstroom in de maatschappelijke en kortdurende opvang. Mensen blijven ‘vast zitten in de opvang’. De gemiddelde wachttijd in de kortdurende opvang is de laatste jaren alleen maar gestegen. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 13 maanden wachten totdat er een woning beschikbaar is"   

We zien ook dat de ambulante hulp bij (kwetsbare) mensen ook te snel wordt afgebouwd. Mensen moeten te snel weer zelfredzaam zijn. Maar voor sommige mensen is volledige zelfredzaamheid te hoog gegrepen. Er zal altijd een manier van begeleiding nodig zijn.

Lees hier meer over het onderzoek van het CBS.

Daklozen tabel CBS 2019