Leger des Heils ziet meer slachtoffers mensenhandel in de maatschappelijke opvang

18-10-2018

Mensenhandel

Het Leger des Heils ziet steeds meer slachtoffers van mensenhandel in de nacht- en dagopvang. Het gaat om mensen zonder papieren, zonder netwerk of met een trauma. Ze worden vaak opgevangen zonder dat bekend is dat ze slachtoffer zijn van uitbuiting. 18 oktober, is de Europese dag tegen mensenhandel. Het Leger des Heils presenteert in het Europees Parlement zijn plannen voor een Europese Campagne. Want er is veel meer kennis en bewustwording nodig om mensenhandel terug te dringen. 

Wereldwijd zijn er 40 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel en moderne slavernij. "Mensenhandel gebeurt onder onze handen en we hebben het soms niet in de gaten," zegt Cornel Vader van het Leger des Heils. Mensenhandel is een groot internationaal probleem. De netwerken van mensenhandelaren gaan over grenzen heen. Het Leger des Heils is een internationale organisatie en dat maakt het mogelijk om in tal van landen mensenhandel te bestrijden of een veilige terugkeer voor te bereiden. 

In Nederland
Ook bij de opvanglocaties van het Leger des Heils is steeds meer sprake van signalen van uitbuiting. Cornel Vader: “Opvangen is hierin voor ons niet genoeg. Want ook onze eigen centra zijn niet altijd de juiste plek om de sociale en psychische schade die is opgelopen te herstellen. Daarom ontwikkelen we steeds meer specifieke opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel. De tijd is daar rijp voor. Dit is een regio-overstijgend probleem. Hier is specialistische zorg voor nodig en veiligheid.”

Europese Campagne
"Er is hier zoveel mensenhandel doordat er blijkbaar vraag naar is. De vraag-kant van mensenhandel tegengaan kunnen we als organisatie alleen door een campagne te voeren," aldus Cornel Vader. "Er moet meer besef komen. Mensen moeten weten wat ze teweeg brengen als ze iemand te weinig betalen in de huishouding, of als ze seks kopen van een vrouw. Zolang wij dingen te goedkoop willen, of dingen willen die niet te koop zijn, worden mensen daarvoor misbruikt." De Europese Leger des Heilscampagne start begin 2019.

Lees meer op www.legerdesheils.nl/mensenhandel.