Kick-off Week tegen Eenzaamheid: 1 miljoen euro voor Amsterdamse aanpak

04-10-2016

Eenzaamheid moet uit de taboesfeer. Pas als je erover praat, kom je uit je isolement. Tijd en vertrouwen zijn daarbij essentieel. Dat concludeerden de aanwezigen van het Lieve Amsterdammer festival in De Duif, georganiseerd door Coalitie Erbij voor de Week tegen Eenzaamheid 2016.

Complex probleem
Zo'n honderdvijftig aanwezigen, met name zelf werkzaam in de praktijk van zorg en welzijn, discussieerden op donderdag 22 september over de manier waarop eenzaamheid in de stad wordt aangepakt. Omdat het om individuele kwesties gaat, is het voor hulpverleners complex om te beslissen wat de juiste methode of benadering is. Mensen willen het vaak niet toegeven dat ze eenzaam zijn. Pas als andere hulpvragen aan de orde komen, blijkt eenzaamheid deel uit te maken van het probleem. 

1 miljoen voor Amsterdamse aanpak
Marijn Van Ballegooijen van de Partij voor de Arbeid in Amsterdam Zuid leek de vinger op de zere plek te leggen met de vraag: 'Is er wel genoeg structurele aandacht voor de eenzamen?'. Hij kondigde een financiering aan van 1 miljoen euro voor de Amsterdamse aanpak tegen Eenzaamheid. Lees hier wat Maarten Poorter, initiatiefnemer van deze aanpak, er zelf over schrijft. 

Stille ramp in Amsterdam
Het Rode Kruis noemt eenzaamheid een 'stille ramp in Amsterdam'; zo'n tachtigduizend Amsterdammers zijn chronisch eenzaam en hebben geen netwerk om op terug te vallen. Samen met de partners van de Coalitie Erbij Amsterdam*, maakt de organisatie zich hard om het probleem 'breed stedelijk' aan te pakken. 'We bundelen onze krachten zodat we laagdrempelig zijn voor huisartsen en welzijnsorganisaties, maar zeker ook voor de eenzame mensen zelf. Iedereen is weleens eenzaam geweest, als je dat met je buurman durft te delen zijn we al een stuk verder', aldus Suzanne Segaar, secretaris van de Coalitie Erbij Amsterdam.

Het is moeilijk om uit een isolement te komen
Een aanwezige ervaringsdeskundige ouderenmishandeling: 'Het is heel moeilijk om uit een isolement te komen. Vrijwilligers die je bezoeken zijn tijdelijk, het is lastig om een band op te bouwen.' Vanuit de zaal kreeg ze bijval via een voorbeeld over een cliënt die na een project van drie maanden weer aan zijn lot wordt overgelaten, omdat de doelen dan zijn behaald. 

Netwerken activeren
Er bestaan echter ook initiatieven die daar iets op hebben gevonden, bleek uit het verhaal van WijkLeerbedrijf Calibris in Nieuw-West. Daar zetten studenten zich twee jaar achter elkaar in voor bewoners met een hulpvraag. Na afloop van deze periode nemen nieuwe studenten het van hen over. 'Korte interventies hebben geen zin, dat wijst onderzoek uit', benadrukt ook Paul Van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie. Van Oosten: 'Netwerken activeren is heel belangrijk. Stichting Burennetwerk is daar uit voortgekomen, dat werkt heel aardig. Er zijn op dit moment duizend contacten via die organisatie, dat moeten er een paar duizend worden.' 

Iedereen is maatje, tenzij
Veel bijval en applaus kreeg de opmerking dat iedereen, zowel professionals als gewone Amsterdammers, zich bewust zou moeten inzetten voor zijn eigen leefomgeving. 'Het is net als met het donorcodicil: iedereen is maatje, tenzij'.  

*De Coalitie Erbij Amsterdam bestaat o.a. uit: Hulplijn Amsterdam, Humanitas, Rode Kruis, Leger des Heils, De Regenboog Groep en de Protestantse Diaconie. 

Meer informatie over de Lieve Amsterdammer campagne en alle activiteiten in deze Week tegen Eenzaamheid vind je op;
www.lieveamsterdammer.nl en www.facebook.com/LieveAmsterdammer