Bezoek burgemeester Halsema: bemoediging en blijk van zorg

03-04-2020

“Wat doen jullie geweldig werk, daar zijn jullie vast trots op! En tegelijk is het zo ontzettend schrijnend om te zien hoe deze crisis de eenzaamheid en kwetsbaarheid van jullie doelgroep blootlegt”, zei Burgemeester Femke Halsema tijdens haar bezoek aan het GWCA bedrijfsbureau donderdagmiddag. Ze uitte waardering voor ons werk en gaf blijk van haar zorg voor medewerkers, onze doelgroep en de stad.

Oprecht geïnteresseerd was de burgemeester in ons werk en direct praktisch bij de soepbus, waar coördinator Maurits Dijkgraaf de Corona-aanpassingen liet zien: “Wat goed dat het zo veiliger kan! Delen jullie ook kKeuken 5050leding uit, oh, kan dat niet? Hoe kunnen we dat oplossen? Kunnen we helpen met tasjes met kleding maken, met de maat er op?”

Onder de indruk was ze ook in de keuken van 50|50 food, waar de maaltijden voor de buurt en de opvanglocaties werden bereid. Teamleider Peter Lauffer kon uitleggen hoe wij met hulp van vele sponsors de maaltijden kunnen blijven samenstellen. “Fantastisch wat jullie hier doen, zet ‘m op en heel hartelijk bedankt!”

Kringgesprek burgemeesterIn een kringgesprek vertelden een aantal collega’s uit verschillende disciplines vervolgens over hun werk, wat drastisch is veranderd sinds de start van de Coronamaatregelen. Halsema: “er zijn inmiddels bijna 7000 daklozen in onze stad, de meeste daarvan behoren tot de risicogroep. Hoe ervaren jullie dat en waar lopen jullie tegenaan? Directeur zorg Harry Doef, die namens de GWCA verantwoordelijk is voor het Corona crisisteam, benadrukt dat deze crisis pijnlijk duidelijk maakt hoe kwetsbaar je bent als je geen eigen huis hebt. “Er zijn teveel daklozen voor de dagopvang, dus overdag moeten zij toch de straat op”.

Inge Wiegers, die deel uitmaakt van het verpleegkundig Coronateam kon aangeven dat dat een uitdaging kan zijn om uit te leggen aan onze vaak licht verstandelijk beperkte doelgroep waarom de maatregelen binnen de opvang ook zo nodig zijn: ‘waarom moet ik binnen blijven, mijn buurman loopt toch ook buiten?’, een reële vraag van een bewoner. In verband met in quarantaine plaatsing van een klant met Corona moest zij zich excuseren en eerder vertrekken.

“Dit geeft aan hoe jullie werken. Jullie zijn gebouwd op crisis, het lijkt alsof jullie dan op jullie best functioneren”, concludeert Halsema. Waarop regiodirecteur Ed Bosma zijn waardering voor de medewerkers uit: “Iedereen gaat ervoor. Bij de mensen rondom deze tafel zie je dat, maar net zo goed bij collega’s in ondersteunende functies en de flexibiliteit van heel veel medewerkers die plotseling een andere taak hebben gekregen. Er zijn nieuwe locaties bijgekomen, ook een aantal quarantaine plekken. dus op sommige plekken is de professionele spoeling dun en werken we met vrijwilligers.”

“Dat aanbod vrijwilligers is indrukwekkend”, benadrukt Jos van Doorn, clustermanager crisis- en kortdurende zorg, “en dat is erg nodig om het vol te houden. Zo kunnen we de professionals verdelen over locaties en de teams aanvullen met vrijwilligers.”

Naast zorg over onze doelgroep, uit de burgemeester ook zorg over onze medewerkers. “Deze crisis gaat misschien nog wel langer duren. Hoe is het ziekteverzuim? Kunnen jullie het volhouden, ook als het langer gaat duren? En beschermingsmiddelen? Hebben jullie die genoeg? Als ik daarin wat kan betekenen, hoor ik dat graag.” Mirjam Zimmerman, manager Facilitaire Dienst kon melden dat de voorraden voor de komende tijd voldoende zijn, maar dat dit een continu aandachtspunt is. “In tegenstelling tot de ziekenhuizen, staat het Leger achterin de rij bij de distributie van deze materialen”, noemt Harry Doef. “Dat begrijpen we, maar bijvoorbeeld bij de thuiszorg wijkverpleging zijn deze belangrijker dan ooit.” Waarop Halsema nogmaals aanbood te willen intermediëren indien nodig.

Het gesprek ging door op de verbinding die het Leger kan leggen tussen formele en informele zorg, waarin het buurtwerk een grote rol speelt. “Honderden kaarten zijn verstuurd vanuit de buurthuizen en we worden overspoeld met telefoontjes van mensen die eenzaam zijn”, zegt regio-officier Margo Merts. “Met de kaartjes en de maaltijdenbezorging kunnen we in contact blijven. Het is ontzettend belangrijk deze kwetsbare mensen in beeld te houden”.

“De angst voor ziekte overheerst over het sociaal lijden”, ziet ook de burgemeester. “Daar begin ik wel boos over te worden. We hebben grote zorg om eenzame mensen, maar ook kinderen uit crisisgezinnen. Zij moeten een uitlaatklep hebben anders gaat dit niet goed.” Harry Doef: “Dat zien wij ook en als we daar niet goed voor zorgen, worden dat de toekomstige Top-600 klanten. Buitenlucht is zo belangrijk, zeker voor de gezinnen die met elkaar op 40 vierkante meter wonen.”

Aan de orde kwam hoe we ook daarin als Leger des Heils kunnen ondersteunen. Ed Bosma noemde dat wij veel werken met kwetsbare jongeren en gezinnen. Halsema: “Dat zou uitkomst kunnen bieden bij kinderen uit probleemgezinnen. Ik wil graag de school- en volkstuinen open houden, maar ook kinderboerderijen.” De link was snel gelegd door Bosma: “Normaal zouden nu de vakantieweken in ons congrescentrum Belmont plaatsvinden. Die hebben nu geen doorgang kunnen vinden. Laten we verder praten over hoe we samen kunnen optrekken hierin.” Na nog een laatste foto bij de soepbus vertrok de burgemeester naar haar volgende adres: de Voedselbank.

Buiten burgemeester ed harry