Aangepaste maatregelen Winteropvang in verband met Corona-virus

26-03-2020

Om de veiligheid van onze kwetsbare doelgroep en medewerkers van de Winteropvang aan de Transformatorweg - zo goed als we dat in deze omstandigheden kunnen - te beschermen, heeft de gemeente Amsterdam besloten om de volgende maatregelen te nemen.


In de winteropvang is sprake van grootschalige opvang van de doelgroep. Op advies van de GGD wordt er niet overgegaan op 24-uurs openstelling, omdat dit zou betekenen dat je een grote groep mensen 24/7 binnen houdt. Het risico op besmetting neemt dan juist toe. De volgende maatregelen zijn genomen:

  • De maximale verblijfstermijn van tien dagen is opgeschort tot 6 april
  • Op de Transformatorweg worden maximaal 150 kwetsbare personen opgevangen. 
Op advies van de GGD wordt de voorziening zodanig ingericht dat er drie compartimenten zijn voor opvang van 50 personen (samen dus 150). Daarnaast wordt er niet langer in grote groepen tegelijk in de eetzaal gegeten en is er gereguleerde toegang.
  • 43 Oost-Europeanen die in de winteropvang verblijven, worden door stichting de Regenboog op korte termijn geholpen met het terugkeren naar land van herkomst.
  • Er wordt een sporthal in gereedheid gebracht waar 75 ongedocumenteerden opvang krijgen. Hier worden groepen van maximaal 40 personen ingericht. Deze opvang duurt in principe tot 6 april.

Overige maatregelen:

  • De maximale verblijfstermijn van 3 maanden in de nachtopvang is tot 6 april opgeschort.
  • Er worden quarantaineplekken ingericht.
  • Het Stoelenproject vangt een vaste groep slapers op, zodat er geen grote samenscholing meer is bij de bonnenuitgifte, er geen sprake meer is van een sterk wisselende groep slapers en dat medewerkers beter in de gaten kunnen houden hoe de gezondheid van de verschillende gebruikers van de opvang zich ontwikkelt.
  • Als het beëindigen van het verblijf in de opvang voor ongedocumenteerden en de passantenpensions, resulteert in dakloosheid (waardoor mensen zich tot nachtopvang of winteropvang moeten wenden) dan wordt dat opgeschort.
  • Met de inloophuizen (waaronder de locaties voor ongedocumenteerden) is afgesproken dat zij mensen in beginsel adviseren om waar mogelijk buiten te blijven (conform advies GGD). Alleen mensen die geen ander alternatief (24 uursopvang) hebben, worden toegelaten. Organisaties bepalen zelf op basis van de beschikbare ruimte hoeveel mensen ze kunnen toelaten.