Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is er voor jou!

Loop je in de zorg of ondersteuning die je van ons krijgt tegen een probleem aan, waar je met je begeleider of teamleider niet uitkomt? Dan is de cliëntvertrouwenspersoon er voor jou. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt bij problemen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, hulpverlening, behandeling of bejegening binnen het Leger des Heils.
image

Hoe word je ondersteund?

De cliëntvertrouwenspersoon helpt je om helder te krijgen wat er aan de hand is. Soms is een goed advies al voldoende om je vooruit te helpen. Een andere keer bemiddelt de cliëntvertrouwenspersoon tussen verschillende partijen. Of de cliëntvertrouwenspersoon voert samen met jou of alleen gesprekken met medewerkers van de werkeenheid als je dat wilt of zelf moeilijk vindt. Als dat toch niet genoeg blijkt, kun je hulp krijgen bij het indienen van een klacht bij de officiële klachtencommissie.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van het Leger des Heils. Alle informatie die je aan hem geeft, is vertrouwelijk, hij heeft geheimhoudingsplicht. Hij helpt je bij het vinden van een oplossing die voor jou het beste is. De cliëntvertrouwenspersoon verplaatst zich zoveel mogelijk in de positie van de cliënt en onderneemt niets zonder jouw toestemming.

Waarvoor kun je hulp vragen?

De cliëntvertrouwenspersoon helpt je bij:

  • problemen met zorg, begeleiding, hulpverlening, behandeling of bejegening door het Leger des Heils
  • het verduidelijken van je probleem of klacht
  • de aanpak van het probleem
  • het opstellen van een klacht
  • duidelijk maken van je rechten
  • klachten over wonen, werk, vrijetijds- en dagbesteding.