Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor jou!

Zijn er zaken binnen de organisatie die je opvallen? Wil jij meedenken over hoe de zorg van GWCA beter kan? Klop dan aan bij de cliëntenraad, wij zijn er voor jou.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van deelnemers. Daarom geeft de cliëntenraad gevraagd én ongevraagd advies aan de directie over zaken als:

  • veiligheid
  • voeding
  • hygiëne
  • privacy
  • bejegening
  • huisvesting
  • tijd en aandacht
  • geestelijke verzorging
  • recreatieve activiteiten

Hierover vindt maandelijks overleg plaats met de directie.

Niet voor individuele klachten

De cliëntenraad behandelt onderwerpen die alle deelnemers aangaan. Individuele klachten en problemen kun je melden bij de cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.