Wachttijden

Cliënten die in aanmerking komen voor een plek in de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen keten in Amsterdam, worden toegeleid via de stedelijke Centrale Toegang.

Toewijzing aan een cluster van voorzieningen vindt plaats op de Veldtafel Instroom. Alle wachtlijsten in de ketens zijn stedelijk geclusterde wachtlijsten, waarin verschillende zorgaanbieders voorzieningen hebben. Hierdoor is er niet langer sprake van wachtlijsten voor specifieke voorzieningen. De clusterwachtlijsten zijn voor ketenpartners inzichtelijk via www.trajectusamsterdam.itforecare.nl

Voor informatie over wachtlijsten kunt u contact opnemen met het Bureau Traject Management (BTM) via btm.gwca@legerdesheils.nl of telefonisch via 020-6301111.