Zondigen

Om het verhaal van Jezus te kunnen begrijpen, moet je weten wat ‘zonde’ is. Zondigen houdt in dat je iets doet waar God niet achter staat. Dat kan heel groot zijn, maar ook heel klein. Geld stelen is zondig, net als iemand in elkaar slaan. Maar vreemdgaan en roddelen zijn dat net zo goed. Als jij in gedachten een ander uitscheldt, weet God dat. Als jij stiekem een ander benadeelt om er zelf beter van te worden, ziet Hij dat ook.
image

Sommige dingen lijken misschien niet zo ernstig. Het is zelfs mogelijk dat je er niet direct iemand mee kwetst. Die ene misstap is toch uiteindelijk juist heel goed gebleken voor je huwelijk? En als je een negatief verhaal deelt over die ene collega, vertel je toch alleen maar de waarheid? Het gaat er niet om wat je precies hebt gedaan of om hoe ernstig de gevolgen waren. Het gaat hierom: God heeft ons, mensen, een geweten gegeven. Hij heeft ons verteld wat goed is, en wat fout. Als wij daar niet naar luisteren, volgen er consequenties. Dat is niets nieuws. Onze hele maatschappij is volgens hetzelfde principe ingericht. Breek de wet, en je kunt straf verwachten.

De oplossing van God
Wij overzien niet altijd waar onze daden ons gaan brengen. Dat die keer dat we ontrouw zijn geweest, uiteindelijk de intimiteit in ons huwelijk zal gaan beschadigen. Of dat de roddels die wij vertellen over die ene collega, hem uiteindelijk een promotie zullen kosten. God heeft de wetten juist daarom opgesteld; om ons te beschermen, aangezien wij niet alles kunnen overzien. Toch breken wij de wetten van God. Keer op keer. Wij doen elke dag dingen die Hij niet goedkeurt.

We kunnen dus straf verwachten. Klinkt een tikje krom, nietwaar? Hij wil ons beschermen, maar uiteindelijk is Hij het juist die ons straft. Dan doet hij dat toch gewoon niet? Hij is toch almachtig? Als de wet van God zelf is, kan Hij er toch ook voor kiezen deze af te schaffen? Nee; zo werkt het niet. Liefde is niets zonder rechtvaardigheid. Vergelijk het met een kind, dat grenzen nodig heeft. Als jij steeds alles oplost voor dat kind, krijgt het nooit de kans te leren of zichzelf te ontwikkelen. En als we in relaties geen afspraken maken, stelt die hele relatie niets voor. Vrijblijvendheid zorgt voor oppervlakkigheid.

Toch wil God ons liever niet laten boeten voor onze eigen fouten. Daarvoor houdt Hij te veel van ons. Hij bedacht een manier om onze ‘schuld’ af te betalen, zonder dat wij daar zelf voor op moeten draaien. Geen makkelijke klus, want wij doen een heleboel fout met elkaar. Kijk alleen maar naar de schepping: we maken er een potje van. Een simpel ‘sorry’ was hier niet genoeg. Het offer moest dus enorm zijn. God zag maar één mogelijkheid. Jezus moest het doen. Zijn enige Zoon moest onze plaats innemen. En zo ging het. Jezus stierf terwijl wíj die dood hadden verdiend. Jezus had zelf nooit gezondigd. Hij deed nooit iets verkeerd. En, paradoxaal genoeg: wijzelf, mensen, vermoordden Hem.

Het gevolg voor ons
Het klinkt misschien wat luguber: ‘God offerde zijn zoon op’. Als een rotstreek, misschien wel. Alsof God het vuile werk aan iemand anders overliet.  Bedenk dan even dat Jezus, na zijn overlijden, naar de hemel zou gaan. Daar was Hij alleen maar dichter bij zijn Vader. Het sterven was dus niet het ergste.  

Bedenk nu eens hoe het is om een kind pijn te zien hebben. Het liefst zou je die pijn overnemen. Hoe erg moet het voor God dan zijn geweest om Zijn enige Zoon gedood te zien worden? Om niet in te grijpen, terwijl Zijn allerliefste kind zweepslagen kreeg? Om toe te kijken hoe dat kind geschopt en bespuugd werd, en daarna vastgespijkerd aan een kruis? Het moet het moeilijkste zijn dat Hij ooit heeft gedaan. Jezus heeft geleden, maar God de Vader misschien nog wel meer. En waarom? Omdat Hij van jou houdt.

Geen enkel mens is zonder fouten. Geen enkele christen doet alles goed. Dat kan deprimerend zijn. Probeer het eens anders te bekijken. Wij verdienden straf, maar Jezus kreeg die straf uiteindelijk in onze plaats. Het grootste offer is al gebracht. Er staat niets meer in de weg tussen ons en God. De boetes die jij vandaag zou verdienen, heeft Jezus al ‘vooruit betaald’. Je mag dus steeds opnieuw beginnen. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is in Hem geloven!