Wij willen voor je bidden

Zou je Gods hulp goed kunnen gebruiken, maar kun je zelf de woorden niet vinden? Of durf je je problemen eigenlijk niet bij Hem neer te leggen? Laat ons voor je bidden! Ook als je graag extra gebed wil, kun je bij ons terecht.
image

Het Landelijk GebedsNetwerk (LGN) is een aparte afdeling van het Leger des Heils. Het LGN houdt zich bezig met allerlei aspecten van bidden. Wij geven bijvoorbeeld onderwijs, maken speciale kalenders met gebedspunten en proberen mensen enthousiast te maken voor de kracht van bidden.

We willen graag voor je bidden. Niet omdat wij daar ‘beter’ in zijn dan jij. Ook niet omdat God beter naar ons zou luisteren. Dat is namelijk niet zo. Het maakt niet uit hoe mooi de woorden zijn die je gebruikt, of hoe veel je al geoefend hebt. Elk gebed is voor Hem even belangrijk. Soms kan het prettig zijn als iemand met je meebidt. Het kan een gerust gevoel geven dat je het niet alleen hoeft te doen. Het kan ook zijn dat je problemen zo groot lijken te zijn, dat je het gevoel hebt dat alleen jouw gebed niet meer voldoende is. Ook dan helpen we je graag.

100 mensen bidden voor jou

We hebben een ‘gebedsteam’ van ongeveer 100 mensen. Als jij ons vraagt te bidden, verspreiden wij je vraag via e-mail. Deze mensen bidden dan mee. Er is dus altijd iemand die tijd en ruimte heeft om jouw gebedspunt bij God te brengen. Voel je niet bezwaard een beroep op ons te doen. Bidden doen we sowieso; als we jou er mee kunnen helpen, is dat alleen maar extra mooi.

Gebedspunt inbrengen? Stuur een mail naar gebedsnetwerk@legerdesheils.nl. Wij verspreiden je vraag zo snel mogelijk binnen ons team. Meestal lukt dat binnen 48 uur (in verband met vakantie of ziekte kan het iets langer duren).