Onze muziek

Bij de kerstpot in de winkelgebieden in Nederland staan vaak zingende heilssoldaten. Het Leger staat bovendien bekend om zijn koperblazers. Al sinds 1878 neemt muziek een heel bijzondere plek in binnen het Leger.
image

Al tijdens de jaren van de East London Christian Mission werd er muziek gemaakt door William Booth en zijn mensen. Ze zongen. In een van zijn dagboeken (uit 1865) vertelt Booth over de impact die dat had: "Avondsamenkomst. Van half zes tot zeven. Mile End Road, fantastische dienst. Na de dienst vormden we een optocht en zongen van White Chapel Road tot aan de door ons gehuurde Dancing Room waar we onze tweede dienst die avond zouden houden. We hadden een grote groep geweldige zangers. Toen we zingend langs een kermis liepen, dwars door het publiek, kwamen de mensen van alle kanten op ons af. Uit de cafés rondom de kermis kwamen dronken lieden aanlopen. Sommigen liepen lallend mee, anderen bespotten ons en werden agressief. Nog anderen, nuchter, liepen, onze liederen zingend, mee naar de Dancing Room.”

Ook toen de East London Christian Mission zijn naam veranderde in Leger des Heils, bleef William Booth zich afvragen of er andere manieren waren dan zingen om de aandacht van menigten op een positieve manier te trekken.

Koperblazers trekken aandacht

In 1878 hoorde hij van mede heilssoldaten uit Salisbury dat zij hulp hadden gekregen van vader Fry en zijn zoons. Zij speelden op koperen blaasinstrumenten en overstemden daarmee de rumoerige menigte. William Booth was geen liefhebber van deze vorm van muziek maken; hij hield meer van zingen. Toch gaf hij toestemming aan de evangelisten om zich bij bijeenkomsten in de open lucht te laten ondersteunen door groepen koperblazers, omdat hij zag hoe mensen erop reageerden. Het lukte beter dan voorheen om de aandacht van mensen te trekken. Ze bleven staan en luisterden niet alleen naar de muziek en de liederen, maar ook naar de boodschap. Het zou echter nog een tijd duren voordat de brassbands zoals we die vandaag de dag kennen, het ‘orgel van het Leger des Heils’ zouden worden. William Booth voelde er namelijk weinig voor om die ‘herrieschoppers’ ook de samenzang in de zalen te laten begeleiden. Uiteindelijk werden brassbands een vast onderdeel van de korpsen.

Muziekgroepen binnen het Leger

William Booth had waarschijnlijk niet kunnen vermoeden dat muziek zo’n belangrijk onderdeel zou worden van wie het Leger des Heils is. Wereldwijd zijn er honderdduizenden muzikanten en zangers die wekelijks van zich laten horen. De laatste jaren zijn er steeds meer muziekvormen te vinden binnen het Leger des Heils. Een aantal van de korpsen van het Leger des Heils kent nog brassbands in de traditionele zin van het woord. Zij begeleiden de samenzang op zondagmorgen en marcheren mee naar openluchtsamenkomsten. Het Leger des Heils in Nederland kent ook een landelijke brassband die bestaat uit de beste muzikanten, allen heilssoldaten, uit de verschillende bands: de Amsterdam Staff Band (www.amsterdam-staffband.nl). Deze band treedt regelmatig op en brengt cd's uit, en is daarmee één van de muzikale visitekaartjes van het Leger in Nederland. In de samenkomsten op zondagmorgen wordt veel gezongen uit de liederenbundel van het Leger. Een rijke verzameling liederen die zijn oorsprong vindt in de beginjaren van het Leger, maar ook in het Liedboek voor de Kerken en bundels als Opwekking. Veel korpsen hebben een zangkoor. Het landelijke zangkoor van het Leger des Heils, dat volledig uit heilssoldaten bestaat, heet de ‘Amsterdam Staff Songsters’ (www.amsterdam-staffsongsters.nl). Net als de Amsterdam Staff Band vormt dit koor een belangrijk muzikaal visitekaartje van het Leger des Heils.