Onze geloofsbelijdenis

Bij het Leger des Heils delen we dezelfde opvattingen en ideeën. Maar wat geloven we dan precies?
image

Dit geloven wij

Wij geloven dat er slechts één God is, die volmaakt is in Zijn doen en laten. God is een drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn één God. Hij is de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alles. We horen alleen Hem te aanbidden en te vereren. Uit de Bijbel kunnen wij leren hoe God wil dat wij leven; Hij heeft namelijk mensen gemaakt die Zijn wil hebben opgeschreven. 

Onze voorouders luisterden niet naar God en zondigden. Als gevolg daarvan zijn alle mensen geneigd om slechte dingen te doen. Gelukkig wil God ons redden. Dat gebeurt als wij in Jezus geloven en op Hem blijven vertrouwen. We moeten blijven doen wat Hij van ons vraagt om in goede verstandhouding met God te kunnen blijven. Jezus Christus is helemaal God, maar ook helemaal mens. Hij heeft zowel de natuur van God als die van ons. Hij werd gekruisigd en stierf voor de zonden van alle mensen. Daardoor kan iedereen die dat wil gered worden.

De Heilige Geest maakt nieuwe mensen van ons. Als wij geloven en onszelf in dienst stellen van God, zullen we kracht krijgen om niet te zondigen. Aan het eind van de tijd sterft ons lichaam, maar wijzelf gaan niet dood. Jezus zal een oordeel uitspreken over alle mensen. Als wij Hem hebben geprobeerd te volgen, mogen we voor altijd met Hem als Koning leven. Als wij dat niet hebben gedaan, zijn we voor altijd ongelukkig omdat we gescheiden worden van God en van alles wat mooi en goed is.

Downloads

Download de leerstellingen van het Leger des Heils