Toegewezen hulp

In sommige gevallen krijgt men hulp toegewezen. Het Leger des Heils is een van de organisatie aan wie de overheid hulp kan toewijzen. Hieronder staat een overzicht van de hulp die aan het Leger des Heils toegewezen kan worden.

Pleegzorg

Kinderen moeten in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Maar heel veel jongens en meisjes worden in hun gezin geconfronteerd met veel problemen waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 18 jaar.
Meer over Pleegzorg