Ontmoeten & Verbinden

begeelding voor dak- en thuislozen in Ede

Ontmoeten & Verbinden is een samenwerkingsproject van IRIS in de Buurt (IrisZorg), Leger des Heils Gelderland, Streetpastor Max en Meet-Inn. Zij doen dit in opdracht van de gemeente Ede. Doel van het project is om de dak- en thuislozen in Ede beter te kunnen (bege)leiden richting zorg.

Dak- en thuislozen hebben vaak te maken met problemen op verschillende leefgebieden, zoals psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, problemen op het gebied van financiën, wonen, etc.

Bemoeizorg

Ontmoeten & Verbinden biedt ‘bemoeizorg’ aan zorgwekkende zorgmissers in Ede. Het is de bedoeling dat hiermee de drempel naar zorg verlaagd wordt zodat deze groep mensen de zorg krijgt die ze nodig hebben.

Ontmoeten & Verbinden houdt nauw contact met een groep dak- en thuislozen in Ede (en hun directe omgeving) door deze mensen een paar keer per week op te zoeken. Medewerkers van het project leggen contact met de doelgroep en houden in de gaten hoe het met de afzonderlijke personen gaat. In eerste instantie bieden we zo hulp waar vraag naar is. Bijvoorbeeld: hulp bij het vinden van toegang tot medische zorg, bij administratieve zaken of het aanmelden bij de voedsel- of kledingbank.

Meet-Inn en de Streetpastor verzorgen daarnaast ook maaltijden en inloopmomenten voor de doelgroep waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Weer aansluiten bij de Maatschappij

Daarnaast helpt Ontmoeten & Verbinden dak- en thuislozenweer aansluiting te vinden bij de lokale maatschappij. Dat doen ze door zelf activiteiten te organiseren, door mensen te betrekken bij activiteiten die in wijken georganiseerd wordenof door ze in contact te brengen met andere mensen in hun buurt. Op die manier worden er kleine stappen gezet op weg naar (opnieuw) deelname aan de maatschappij.