Kosten en eigen bijdrage

De zorg in Hospice Rozenheuvel wordt betaald door uw zorgverzekeraar en valt onder zorg uit de basisverzekering. Alleen ‘de handen aan bed’ worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor de overige zorg en verblijfskosten vragen wij een eigen bijdrage van onze gasten van € 35,00 per dag. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt (een deel ) van de eigen bijdrage vergoed via de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polis. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Leger des Heils. Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen, kijken we graag met u mee om te komen tot een oplossing.

Verblijf van familie

Als familie wil blijven logeren, op de kamer van de gast of in een logeerkamer, vragen wij een vergoeding van € 15,00 per nacht, inclusief ontbijt.

Het hospice biedt de mogelijkheid dat één familielid/naaste ’s avonds mee kan eten. Een warme maaltijd kost € 7,50.

Bezoek kan in bepaalde gevallen in overleg met de verpleging tegen een vergoeding een broodmaaltijd krijgen. Een ontbijt kost € 4,50 en voor de lunch wordt € 5,50 gerekend. Hier kunnen maximaal twee familieleden/naasten gebruik van maken.