Hospice Rozenheuvel

Een thuis voor mensen in de laastste levensfase

Hospice Rozenheuvel is er voor ernstig zieke mensen die zich in de laatste weken of maanden van hun leven bevinden. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. Wij noemen dat palliatieve terminale zorg. Ook kunnen gasten kortdurend worden opgenomen voor bestrijding van de klachten die zij ervaren zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid, verwardheid en onrust. We zetten onze expertise in om deze klachten te verminderen. Voor sommige mensen is thuis (blijven) wonen in deze laatste periode van het leven geen optie meer, dan is Rozenheuvel hun laatste thuis.

Symptoombestrijding

Ernstig zieke mensen ervaren vaak veel klachten in de laatste levensfase. Deze klachten zijn in de thuissituatie soms moeilijk onder controle te krijgen. Een kortdurende opname kan dan uitkomst bieden. Hierbij kijken we 24 uur per dag welke symptomen er zijn en hoe deze ontstaan. Tijdens en na de analyse stemmen we de behandeling en medicatie op elkaar af om de klachten goed onder controle te krijgen. De verpleegkundigen in Rozenheuvel overleggen met de huisarts en behandelaren van de gast over de terugkeer naar huis en het onder controle houden van de klachten.

Laatste thuis

Soms is thuis blijven wonen in de laatste weken of maanden van het leven geen optie meer, dan kan Rozenheuvel een laatste thuis zijn. Voor een opname in ons hospice heeft de patient een terminaalverklaring nodig van de behandelend arts of de huisarts.

Een team van zorgverleners staat 24 uur per dag klaar voor de gasten in Rozenheuvel. Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe we deze laatste levensfase zo prettig mogelijk in kunnen vullen. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze nu op leven toevoegen aan de dagen. Wij willen mogelijk maken dat mensen waardig afscheid van het leven nemen en zich kunnen voorbereiden op het sterven. Onze zorg is er dan ook op gericht om de patiënt en diens naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces. Zo heeft Hospice Rozenheuvel bijvoorbeeld een psychosociaal medewerker die de gasten en de naasten ondersteunt. Gasten krijgen in Rozenheuvel een kamer, die ze met eigen spullen een zo persoonlijk mogelijke sfeer kunnen geven. Rozenheuvel heeft 10 kamers, de faciliteiten en grootte van de kamers verschillen.

Ria

"In de laatste maanden van het leven van mijn man werd de verzorging mij te zwaar. We waren blij en dankbaar dat hij daarom in Hospice Rozenheuvel van het Leger des Heils terecht kon. De persoonlijke zorg voor mijn man, maar ook de aandacht voor mij en de kinderen… niets was te veel. We werden omringd door de zorg die we nodig hadden."

Vrijwilligers en Vrienden

Binnen Hospice Rozenheuvel maken we veel gebruik van vrijwilligers, die vol overgave en liefde mensen in de laatste periode van hun leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Zij staan onder leiding van het verplegend personeel. Mede dankzij deze vrijwilligers kunnen we nog beter aan de wensen van onze gasten voldoen.

Aanmelden

Hospice Rozenheuvel neemt in de eerste plaats patiënten op uit de buurt van Arnhem, maar ook mensen van buiten de regio zijn welkom. Aanmelding gaat altijd via de huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de pagina aanmelden rechtsbovenaan deze pagina. 
 
Bij aanmelding vanuit de thuissituatie zal een intakeverpleegkundige contact met u opnemen. Dan wordt onder andere besproken op welke termijn opname in het hospice gewenst en/of nodig is, ook geven we uitleg over het opnamebeleid van het hospice. Bij aanmelding vanuit het ziekenhuis zal het contact grotendeels verlopen via de transferverpleegkundige of maatschappelijk werk van het ziekenhuis. Voor vragen met betrekking tot de opnamemogelijkheden van het hospice kunt u zich altijd wenden tot de intakeverpleegkundigen. Zij zijn in principe aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Ook voor het aanvragen van een rondleiding in het hospice kunt u bij hen terecht. U kunt telefonisch contact opnemen met Hospice Rozenheuvel via telefoonnummer (026) 364 57 92.