Cliënttevredenheidsmeting

2016

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

Op deze pagina kunt u de meest recente cliënttevredenheidsmetingen van Leger des Heils Gelderland downloaden.
Middels de knop in de rechterkolom kunt u de cliënttevredenheidsmetingen van het Leer des Heils landelijk bekijken.

Downloads

Ambulant Apeldoorn CQI 2016 Rapportage Ambulant Arnhem CQI 2016 Handout Ambulant Ede CQI 2016 Handout Ambulant Nijmegen_Achterhoek CQI 2016 Rapportage Ambulant verzamel _Apeldoorn_Arnhem_Ede_Achterhoek Nijmegen CQI 2016 Rapportage De Wending Beschermd wonen CQI 2016 Rapportage De Wending Caesarea CQI 2016 Rapportage De Wending Hoog Buurlo CQI 2016 Rapportage Domus Nijmegen CQI 2016 Rapportage Forensische RIBW CQI 2016 Rapportage Meerzorg CQI 2016 Rapportage Sociaal Pension Valleiregio CQI 2016 Rapportage Vast en Verder CQI 2016 Rapportage Clienttevredenheidonderzoek C-toets 2016