Cliënttevredenheidsmeting

2017

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

Op deze pagina kunt u de meest recente cliënttevredenheidsmetingen van Leger des Heils Gelderland downloaden.
Middels de knop in de rechterkolom kunt u de cliënttevredenheidsmetingen van het Leer des Heils landelijk bekijken.

Downloads

Factsheet Leger des Heils_Ambulant Arnhem_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Ambulant Nijmegen en Achterhoek_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_De Wending Beschermd Wonen_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_De Wending Meerzorg_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Domus Batelaar_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Gelderland Ambulant_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Gelderland Intramuraal_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Gelderland VVT_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Domus Nijmegen_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Ambulant Apeldoorn_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Maatschappelijke Opvang Ede_v2017-1 Factsheet Leger des Heils_Vast en Verder Arnhem_v2017-1 De Wending Caesarea CQI 2016 Rapportage De Wending Hoog Buurlo CQI 2016 Rapportage