Zelfevaluatie

In april 2015 heeft het Leger des Heils in de VV&T sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle zorgaspecten voor cliënten. Deze zelfevaluatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de aspecten in de zorg die meer aandacht moeten krijgen en op die wijze de zorg voor cliënten te verbeteren. In onderstaand document leest u over de uitkomsten en verbetermaatregelen.

Downloads

Wijkverpleging Zelfevaluatie op risicovolle zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging 2015