Wie we zijn

Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Het Leger des Heils zet zich vanuit haar christelijke identiteit in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Wij zijn er voor mensen zonder helper en hebben oog voor hen die maatschappelijk buiten de boot vallen.

De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Wij geloven in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet. Leger des Heils Flevoland heeft 400 medewerkers die zich hier dagelijks voor inzetten. Wij bieden maatschappelijke opvang, beschermd wonen, gezinsbegeleiding, dagbesteding, verpleging, verzorging, (OGGZ) wijkverpleging en arbeidsre-integratie.

Het Leger des Heils - Bedrijfsstructuur

Het Leger des Heils in Nederland bestaat uit diverse entiteiten.
Leger des Heils W&G Flevoland maakt onderdeel uit van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
Hieronder kunt u doorklikken voor meer informatie over de verschillende entiteiten.

Leger des Heils - Kerkgenootschap
Leger des Heils - Welzijns- en Gezondheidszorg
Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering
Leger des Heils - Fondsenwerving
Leger des Heils - Dienstencentrum
Stichting Leger des Heils

Waarom deze onderdelen?

Tot in 1988 was het Leger des Heils in Nederland (juridisch gezien) een kerkgenootschap. Aan het eind van dat jaar werd de boven genoemde onderverdeling in gevoerd. Daarmee konden we onze uiteenlopende werkzaamheden beter laten aansluiten bij de Nedelandse maatschappij, zoals die inmiddels geworden was. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de ontzuiling, de opbouw van het sociale stelsel en de groeiende professionalisering in de zorg. Bovendien was de herstructurering noodzakelijk om tegemoet te komen aan de eisen van de Nederlandse overheid in verband de verschillende financieringsstromen.

Het Leger des Heils internationaal

Leger des Heils Nederland maakt deel uit van The Salvation Army, ofwel het Leger des Heils internationaal.
Dit is wereldwijd in meer dan honderddertig landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelinggebieden.
Eind jaren tachtig heeft het Leger des Heils ook haar werk in het voormalig Oostblok hervat, nadat de organisatie daar jaren lang verboden was. De heilssoldaten en medewerkers in die landen worden vanuit het Westen ondersteund. Zo is Leger des Heils in Nederland mede verantwoordelijk voor de activiteiten van het Leger in Tsjechië.

Klik hier voor meer informatie.