Thuiszorg

Team Wijkverpleging

Wij zijn een thuiszorgteam dat er naar streeft om u de zorg te bieden die u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. U staat bij ons centraal, samen met uw familie en/ of mantelzorger.

Het Leger des Heils verleent zorg aan mensen die om verschillende redenen een beroep op ons doen. We doen dat zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving. Het thuiszorgteam heeft tevens ervaring met mensen die een bijzondere benadering vragen. Met ons thuiszorgteam en woonbegeleidingsteam kunnen we zorg op maat geven. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak leveren wij zorg aan alle doelgroepen in de samenleving.

Wat wij bieden

Als professioneel thuiszorgteam bieden wij u:

  • Eén eerst verantwoordelijke verzorgende
  • Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging thuis
  • Begeleiding thuis
  • Dagverzorging
  • Wijkverpleegkundige indicatiestelling
  • Palliatieve zorg en
  • Respijtzorg
  • Hulp bij dementie

Ook hebben wij een groot netwerk in Almere en kunnen u desgewenst in contact brengen met andere zorgprofessionals.

Aanmelden

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek met één van onze wijkverpleegkundigen. Ook kan de aanmelding verlopen via uw huisarts, het wijkteam of een familielid.

CTM

In 2015 is er een cliënttevredenheidsmeting gehouden onder de deelnemers van de thuiszorg. Lees hier de uitslag van deze meting.