Stage

Ben je op zoek naar een stageplek met een bijzondere doelgroep? Houd je van een uitdaging en wil je graag een boeiende stageperiode? Leger des Heils Flevoland heeft diverse mogelijkheden voor leerlingen die een MBO (BOL of BBL) of HBO (voltijd of deeltijd) volgen.

Stagemogelijkheden

Stage lopen bij zorgcentrum Buitenhaeghe  

Zorgcentrum Buitenhaeghe

Buitenhaeghe is er voor mensen van ongeveer 50 jaar en ouder die somatische en/of psychogeriatrische zorg nodig hebben. Bewoners wonen in hun eigen appartement. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.  

Stagemogelijkheden

Zorgcentrum Buitenhaeghe biedt stages voor opleidingen gericht op Verzorging en Verpleging. Klik hier voor de actuele vacatures. Dit jaar start Buitenhaeghe de driejarige BBL-opleiding VIG/MMZ. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/stage-vacatures.  

Stage lopen op een andere afdeling

Zoek je een stageplek voor een andere studie of afdeling binnen het Leger des Heils? Informeer gerust naar de mogelijkheden. Mail naar Mariette.Molenaar@legerdesheils.nl.  

Erkend leerbedrijf

Leger des Heils Flevoland is een erkend leerbedrijf. Wij zijn verbonden aan SBB, het kenniscentrum dat verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven en het vaststellen van kwalificaties. Alle studenten worden tijdens de stage begeleid door een stagebegeleider op de werkvloer.  

Beroepspraktijkvorming 

Leger des Heils Flevoland sluit met haar visie op zorg aan bij het uitgangspunt van het competentiegericht onderwijs: het richten op de ontplooiing van het individu en de leerbehoeften en leervraag van de student. De eigen verantwoordelijkheid van de student speelt hierbij een belangrijke rol. We laten onze stagiaires graag in een uitdagend leerklimaat kennismaken met het werken binnen een bepaald type zorg. We vinden het belangrijk om te investeren in gekwalificeerde medewerkers voor de toekomst. Daarom bieden we onze stagiaires goede begeleiding.  

Christelijke levensovertuiging

Wij verwachten dat je een christelijke levensovertuiging hebt en vanuit deze levensovertuiging achter de doelstelling van het Leger des Heils staat.  

VOG

Alle studenten dienen vóór aanvang van de stage een VOG te overleggen.