Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan het Leger des Heils om hulp vragen, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Waar ben je naar op zoek?

Opvang, hulp met onderdak

Beschermd wonen

Hulp thuis (ambulante hulp)

Werk, dagbesteding en re-integratie

  • Arbeidsre-integratie | 50|50

Huiskamer voor de buurt